Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 

Autorský zákon bude pravděpodobně novelizován

Autorský zákon bude pravděpodobně novelizován

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizovaného znění autorského zákona, na jehož základě má například dojít k prodloužení ochranné doby práv výkonných umělců z 50 na 70 let od vydání zvukového záznamu.

Návrh také nově upravuje spojená díla, která vznikla ve spojitosti hudby a textu dvou různých autorů. Těmto dílům by měla příslušet ochrana majetkových práv 70 let po smrti autora té složky, který zemřel později. Novela se zabývá rovněž tzv. osiřelými díly, tedy díla, u nichž není znám autor. Osiřelá díla by bylo možné ve stanovených případech zveřejnit bez nároku na odměnu, ta by příslušela pouze autorovi, pokud by se následně přihlásil. Vláda vypracovala novelu za účelem transponování evropské směrnice 2011/77/EU.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.