Bezplatná právní poradna zdarma
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 

Trestné činy a řízení

Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

Domácí násilí je zcela jasný a srozumitelný pojem, přesto není v žádném právní předpise přímo definován. Za domácí násilí se obecně považuje stupňující se opakované násilí, které může mít různé projevy od týrání a zanedbávání dětí, až po nejčastější projev, což je fyzické, psychické násilí mezi manželi. Nemusí přitom jít jen o manžele, ale platí to i pro rozvedený pár, partnery, druha a družku či třeba násilnického potomka, který tyranizuje rodiče nebo prarodiče.

 

Vykázání násilníka je jen první krok

Oběť dlouhodobého a nekontrolovatelného domácího násilí má možnost obrátit se na policii s žádostí o vykázání útočníka. Podle občanského zákoníku 89/2012 Sb. účinného od 1.1.2014 (dále jen NOZ) může žádost o ochranu oběti domácího násilí podat k soudu i osoba, která žije ve stejné domácnosti jako agresor s obětí. K žádosti o ochranu oběti nepotřebuje souhlas napadené osoby a u soudu se pak dostávají do pozice běžného účastníka řízení. Navíc daná osoba, která podá žádost na ochranu oběti domácího násilí nemusí být plnoletá, protože způsobilost občanů k právním úkonům a procesní způsobilost vzniká dovršením 16 let.

 

Agresor nemůže domů až půl roku

Vykázání trvá po dobu 10 dní, ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, doba vykázání se může jen prodloužit. Oběti násilí mají možnost se obrátit na soud, který může v rámci předběžného opatření na jejich návrh agresora vykázat na výrazně delší dobu - minimálně na měsíc, maximálně pak na půl roku. I po jejich uplynutí je možnost zákaz opakovaně prodloužit. Oběti podle ní i tou minimální měsíční lhůtou určenou soudem získávají dostatek času a především klidu řešit rozvod, děti a také majetkové záležitosti.

 

Oběť umře, násilník nesmí dědit

NOZ řeší domácí násilí i v dědictví. Pokud probíhá v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství, který byl podán na zůstavitelův návrh v důsledku toho, že se manžel vůči zůstavitelovi dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je útočník vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Bezplatná poradna zdarma v emailu

Články bezplatné poradny zdarma publikujeme každý týden. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace!
Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a lze jej kdykoli odhlásit.


 

Související články

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Domácí násilí

Jak podat trestní oznámení

Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

K zohlednění domácího násilí při vypořádání společného jmění

reklama
 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

reklama