Bezplatná právní poradna zdarma
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 

Lidská práva

Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění

Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění

Pády na neuklízeném chodníku může potkat s příchodem zimy téměř každého z nás. To má nepříjemné důsledky nejen pro toho, kdo se na zasněženém nebo zledovatělém povrchu zraní, ale i pro toho, kdo chodník řádně neuklidil. Poškozený má nárok na odškodnění ze strany jeho vlastníka. Zpravidla obec odpovídá za její stav a dle § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZoPK“), i za škodu, která tím byla způsobena. Pokud tedy obec zanedbá svou povinnost, může po ní poškozený za svůj úraz žádat finanční kompenzaci. Odškodné může dosáhnout až několika desítek tisíc korun.

 

Aby poškozený se svou žádostí o náhradu škody uspěl, musí většinou bezprostředně po úrazu začít zajišťovat důkazy.

 

Jak postupovat?

Uplatnit vůči majiteli chodníku nárok na odškodnění a uvést:

- místo, datum a čas vzniku škodné události

- detailní popis okolností (např. jaká vrstva sněhu či ledu)

- pořídit fotodokumentaci (např. foto v mobilu)

- zajistit kontakt na svědky

- zajistit lékařskou zprávu - posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění

- potvrzení o ztrátě na výdělku

- doklady o výdajích v hotovosti (cestovné k lékaři, regulační poplatky, náklady na léky apod.

 

Poškozený má dle § 2960 NOZ rovněž právo na náhradu nákladů spojených s péčí o své zdraví. Poškozený má nárok také na náhradu věcné škody, pokud byly při pádu poškozeny. Výši těchto nároků bude potřeba doložit příslušnými doklady a účtenkami.

 

Poškozený má v nárok na náhradu způsobené nemajetkové újmy za bolestné a náhradu ztráty za ztížení společenského uplatnění případě jiné újmy, což předpokládá ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Tyto nároky nemajetkové újmy bude muset prokázat.

 

V neposlední řadě potom v případě, že kvůli úrazu zůstal v pracovní neschopnosti, může nárokovat rovněž náhradu za ztrátu na výdělku dle § 2962 odst. 1 NOZ, kterou musí podložit potvrzením zaměstnavatele.
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Bezplatná poradna zdarma v emailu

Články bezplatné poradny zdarma publikujeme každý týden. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace!
Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a lze jej kdykoli odhlásit.


 

Související články

Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte

Podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb

Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

Práva pacienta

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření"

reklama
 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

reklama