Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Názor advokáta

Právní rady, jak nakupovat dovolenou a jak se bránit při potížích

Právní rady, jak nakupovat dovolenou a jak se bránit při potížích

Přinášíme Vám rozhovor s advokátem Petrem Kaustou z ostravské advokátní kanceláře Kausta & partneři k tématu blížících se dovolených a nakupování zájezdů.

 

Zažil jste už nějaký právní spor klienta s cestovní kanceláří?

Právní spory mezi klienty a cestovní kancelářemi nejsou naštěstí zase až tak časté, ale přesto se čas od času nějaký objeví, a to přirozeně především v období letních měsíců.

Čeho se týkal?

Naposledy jsem zastupoval klienta, který si objednal zájezd u cestovní kanceláře, která následně zkrachovala. Jednal jsem pak namísto něj s pojišťovnou a pomáhal jsem mu získat zpět vynaložené peníze.

Jaké jsou nejčastější důvody takových sporů?

Nejčastěji si klienti stěžují na to, že byli ubytováni v jiném hotelu, než si s cestovní kanceláří sjednali, popřípadě, že poskytnuté ubytování nenaplňovalo avizovaný standard. Mnohdy bývají také problémem nevhodné špatné hygienické podmínky nebo nedostatečný úklid pokojů. Samotnou kapitolou jsou pak dezinformace o vzdálenosti hotelu od pláže, centra města, apod. Nejnepříjemnější jsou ovšem samozřejmě spory vyplývající z neuskutečnění zájezdu, ať již z důvodu úpadku cestovní kanceláře či z jiných důvodů.

Na co by si klienti měli dát pozor?

Klienti by měli cestovat pouze s prověřenými cestovními kancelářemi, které mají k pořádání zájezdů příslušné živnostenské oprávnění. V případě uzavírání smlouvy s cestovní agenturou je nutné pamatovat na to, že cestovní agentura prodej zájezdu pouze zprostředkovává a není přímý prodejce, a proto tak není povinna mít uzavřené pojištění pro případ úpadku. Cestovní agentura však musí zájemci sdělit, pro kterou cestovní kancelář zájezd zprostředkovává a pokud to zájemce vyžaduje, tak mu rovněž i předložit doklad o pojištění proti úpadku této cestovní kanceláře.

Jak postupovat při podepisování cestovní smlouvy?

Každá cestovní kancelář je povinna ze zákona mít sjednané pojištění pro případ svého úpadku. Doklad o pojištění může klient při uzavírání cestovní smlouvy vyžadovat k nahlédnutí. Každému zájemci o zájezd bych rovněž doporučoval řádně prostudovat podmínky, za kterých je klient oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit a zda je odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele zájezdu nějakým způsobem sankcionováno. Každá cestovní smlouva musí navíc obsahovat náležitosti vyjmenované občanským zákoníkem, určitě tedy stojí za to zkontrolovat, zda jsou skutečně všechny tyto informace v cestovní smlouvě uvedeny.

Jak postupovat, pokud cestovka zkrachuje nebo má jiné problémy a k zájezdu vůbec nedojde?

Je zřejmé, že nejhorší postavení mají ti klienti, kteří v důsledku úpadku cestovní kanceláře zůstanou v zahraničí, v tomto případě by se měla do celé záležitosti neprodleně vložit příslušná pojišťovna cestovní kanceláře a zajistit bezpečnou dopravu všech klientů zpátky domů. Pokud se cestovní kancelář octne v úpadku již před samotným započetím sjednaného zájezdu, i zde by se měli poškození klienti bez zbytečného odkladu obrátit na danou pojišťovnu cestovní kanceláře; o jakou pojišťovnu se jedná, by se klienti měli dozvědět již při samotném uzavření cestovní smlouvy, kdy by jim měl být sdělen i případný kontakt na asistenční službu této pojišťovny.

Jak postupovat, pokud cestovka nedodrží dílčí podmínky zájezdu - změní ubytování za horší nebo nedojde ke splnění jiných podmínek (kvalita či vzdálenost pláže, nečistoty v apartmánu, apod).

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení povinností vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Pokud cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo ze zákona řádně a včas nesplní, může zákazník požadovat nápravu této situace u cestovní kanceláře, či cestovní agentury, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak toto právo zaniká. Obvykle je vhodné postupovat podle reklamačního řádu cestovní kanceláře, pokud je k dispozici a hlavně uplatňovat své nároky pokud možno, co nejdříve.

 


Advokát Mgr. Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva
Specializace: trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Specifika timesharových smluv

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

Za narušenou dovolenou máte právo na nemajetkovou újmu v penězích

Mateřská dovolená a s ní spojené sociální dávky a příspěvky

Vyjádření odborníka: kauza Kramný je ojedinělá

Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění letu

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.