Vzory smluv a dokumentů

Uvádíme pět hlavních důvodů, proč si koupit vzor smlouvy (tiskopis, formulář) od Právní linky a proč nespoléhat na "vzory zdarma".

 • Všechny naše vzory byly vypracovány právníky s praxí v dané oblasti z renomované advokátní kanceláře Kausta & partneři.
 • U každého našeho vzoru naleznete návod od advokáta jak vzor správně vyplnit.
 • Součástí každého našeho vzoru je aktuální paragrafované znění právního předpisu z něhož vzor vychází.
 • Garantujeme platnost všech našich vzorů v souladu s aktuální legislativou.
 • Všechny naše vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

Nový občanský zákoník
Všechny zde dostupné vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. Lze je tedy použít pro právní vztahy vzniklé po 1. 1. 2014.
V případě, že budete mít zájem o vzory vypracované dle předchozího občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., kontaktujte nás prosím na info@pravnilinka.cz.


Blíže se důvodům, proč nespoléhat na "vzory zdarma" píše v článku Na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb na Novinky.cz.


Seznam vzorů smluv a dokumentů


Vzory plných mocí ⇣
 1. Generální plná moc na dobu určitou  ⇣
 2. Generální plná moc na dobu neurčitou ⇣
 3. Odvolání generální plné moci zmocnitelem ⇣
 4. Výpověď generální plné moci zmocněncem ⇣
 5. Plná moc k přepisu auta ⇣
 6. Plná moc k prodeji bytu ⇣
 7. Speciální plná moc ⇣
Vzory směnek ⇣
 1. Směnka cizí ⇣
 2. Směnka vlastní ⇣
Vzory kupních smluv ⇣
 1. Kupní smlouva na movitou věc ⇣
 2. Kupní smlouva na auto ⇣
Vzory darovacích smluv ⇣
 1. Darovací smlouva na movitou věc ⇣
 2. Darovací smlouva na auto ⇣
Vzory žalob o rozvod manželství (obecně žádost o rozvod) ⇣
 1. Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, bez účasti u soudu
  (obecně žádost o rozvod)
   ⇣
 2. Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, bez účasti u soudu
  (obecně žádost o rozvod)
   ⇣
 3. Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu
  (obecně žádost o rozvod)
   ⇣
 4. Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu
  (obecně žádost o rozvod)
   ⇣
 5. Žaloba o sporný rozvod manželství, muž
  (obecně žádost o rozvod)
   ⇣
 6. Žaloba o sporný rozvod manželství, žena
  (obecně žádost o rozvod)
   ⇣
Vzory smluv o půjčce a dluhu ⇣
 1. Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek ⇣
 2. Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami ⇣
 3. Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek ⇣
 4. Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami ⇣
 5. Uznání dluhu ⇣
 6. Uznání dluhu s dohodou o splátkách ⇣
 7. Výzva k zaplacení dluhu z půjčky ⇣
 8. Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky ⇣
Vzory pro reklamace zboží a odstoupení od smlouvy ⇣
 1. Reklamace zboží s uplatněním nároku na výměnu ⇣
 2. Reklamace zboží s uplatněním nároku na slevu z kupní ceny ⇣
 3. Odstoupení od kupní smlouvy (obecně vrácení zboží) pro opakované vady ⇣
 4. Odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet ⇣
Vzory pro insolvenční návrh a oddlužení ⇣
 1. Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel ⇣
 2. Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku ⇣
 3. Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 4. Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 5. Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 6. Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 7. Seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 8. Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 9. Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 10. Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu ⇣
 11. Smlouva o důchodu při oddlužení ⇣
 12. Smlouva o darování podpory při oddlužení ⇣
Vzory pro výpověď z pracovního poměru a dohodu o rozvázání pracovního poměru ⇣
 1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného ⇣
 2. Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným ⇣
 3. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem ⇣
 4. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem ⇣
Vzory pro občanského soudní řízení ⇣
 1. Odpor proti platebnímu rozkazu ⇣


Vzory plných mocí


Generální plná moc na dobu určitou

Vzor Generální plné moci na dobu určitou je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) ke všem právním úkonům (hmotněprávním i procesním) bez omezení, a to na dobu určitou.
Cena za Vzor Generální plná moc na dobu určitou je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Generální plná moc na dobu určitou  ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Generální plná moc na dobu neurčitou

Vzor Generální plné moci na dobu neurčitou je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) ke všem právním úkonům (hmotněprávním i procesním) bez omezení, a to na dobu neurčitou.
Cena za Vzor Generální plná moc na dobu neurčitou je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Generální plná moc na dobu neurčitou ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Odvolání generální plné moci zmocnitelem

Vzor Odvolání generální plné moci je určen pro ty případy, kdy zmocnitel (tj. ten kdo jinou osobu zmocnil k jednání za svou osobu) chce odvolat generální plnou moc, kterou udělil jiné osobě (fyzické nebo právnické).
Cena za Vzor Odvolání generální plné moci zmocnitelem je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odvolání generální plné moci zmocnitelem ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Výpověď generální plné moci zmocněncem

Vzor Výpověď generální plné moci je určen pro ty případy, kdy zmocněnec ( tj. ten kdo byl jinou osobou zmocněn k jednání za jeho osobu) chce vypovědět generální plnou moc, kterou mu udělil(a) jiná osoba (fyzická nebo právnická).
Cena za Vzor Výpověď generální plné moci zmocněncem je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výpověď generální plné moci zmocněncem ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Plná moc k přepisu auta

Vzor Plné moci k přepisu auta je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou), většinou druhého účastníka kupní smlouvy o koupi motorového vozidla, nebo zprostředkovatele, k přepisu motorového vozidla v evidenci motorových vozidel, a s tím spojeným právním úkonům (hmotněprávním i procesním).
Cena za Vzor Plná moc k přepisu auta je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Plná moc k přepisu auta ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Plná moc k prodeji bytu

Vzor Plné moci k prodeji bytu v osobním vlastnictví je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) k prodeji, respektive ke všem právním úkonům spojených s uzavřením a podpisem Kupní smlouvy bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, případně k několika konkrétním spolu souvisejícím právním úkonům (hmotněprávním i procesním).
Cena za Vzor Plná moc k prodeji bytu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Plná moc k prodeji bytu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Speciální plná moc

Vzor Speciální plné moci je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) ke konkrétnímu, případně k několika konkrétním spolu souvisejícím právním úkonům (hmotněprávním i procesním).
Cena za Vzor Speciální plná moc je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Speciální plná moc ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory směnek


Směnka cizí

Vzor Směnky cizí je určen pro ty případy, kdy si věřitel chce nechat zajistit svou pohledávku pomocí směnečného závazku dlužníka, kdy výstavcem cizí směnky je věřitel a dlužník se jako směnečník bezpodmínečně zaváže věřiteli směnečný závazek splatit s době jeho splatnosti směnku podepíše jako příjemce směnky (akceptant).
Cena za Vzor Směnka cizí je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Směnka cizí ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Směnka vlastní

Vzor Směnky vlastní je určen pro ty případy, kdy si věřitel chce nechat zajistit svou pohledávku pomocí směnečného závazku dlužníka, kdy výstavcem směnky je dlužník, který se vystavením směnky bezpodmínečně zaváže věřiteli směnečný závazek splatit s době jeho splatnosti.
Cena za Vzor Směnka vlastní je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Směnka vlastní ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory kupních smluv


Kupní smlouva na movitou věc

Vzor Kupní smlouvy na movitou věc je určen pro ty případy, když potřebujete uzavřít kupní smlouvu na jednu nebo více movitých věcí. Vzor smlouvy je vypracován tak, aby smlouvu mohli uzavřít prodávající a kupující, kteří jsou nepodnikateli.
Cena za Vzor Kupní smlouva na movitou věc je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Kupní smlouva na movitou věc ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Kupní smlouva na auto

Vzor Kupní smlouvy na auto je určen pro ty případy, když potřebujete uzavřít kupní smlouvu na automobil, a to ať již osobní, nákladní, motocykl či přívěsný vozík. Vzor smlouvy je vypracován tak, aby smlouvu mohli uzavřít prodávající a kupující, kteří jsou podnikatelé i nepodnikatelé.
Cena za Vzor Kupní smlouva na auto je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Kupní smlouva na auto ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory darovacích smluv


Darovací smlouva na movitou věc

Vzor Darovací smlouvy na movitou věc je určen pro ty případy, když chcete jiné osobě (fyzické nebo právnické) darovat movitou věc, tj. převést na obdarovaného převést vlastnické právo k movité věci.
Cena za Vzor Darovací smlouva na movitou věc je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Darovací smlouva na movitou věc ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Darovací smlouva na auto

Vzor Darovací smlouvy na auto je určen pro ty případy, kdy chcete uzavřít darovací smlouvu na automobil, a to ať již osobní, nákladní, motocykl či přívěsný vozík. Vzor smlouvy je vypracován tak, aby smlouvu mohli uzavřít dárci i obdarovaní, kteří jsou podnikateli i nepodnikateli.
Cena za Vzor Darovací smlouva na auto je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Darovací smlouva na auto ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory žalob o rozvod manželství (obecně žádost o rozvod)


Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, bez účasti u soudu
(obecně žádost o rozvod)

Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželovi – muži, který je v žalobě označen jako žalobce, a který se hodlá s manželkou rozvést tzv. "nesporným smluvním rozvodem" dle §24a zákona o rodině - obecně "rozvod dohodou", a to tak, aby se oba manželé nemuseli rozhodování soudu osobně účastnit.
Cena za Vzor Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, bez účasti u soudu
(obecně žádost o rozvod)
je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, bez účasti u soudu
(obecně žádost o rozvod)
 ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, bez účasti u soudu
(obecně žádost o rozvod)

Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželce – ženě, která je v žalobě označena jako žalobkyně, a která se hodlá s manželem rozvést tzv. "nesporným smluvním rozvodem" dle §24a zákona o rodině - obecně "rozvod dohodou", a to tak, aby se oba manželé nemuseli rozhodování soudu osobně účastnit.
Cena za Vzor Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, bez účasti u soudu
(obecně žádost o rozvod)
je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, bez účasti u soudu
(obecně žádost o rozvod)
 ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu
(obecně žádost o rozvod)

Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželovi – muži, který je v žalobě označen jako žalobce, a který se hodlá s manželkou rozvést tzv. "nesporným smluvním rozvodem" dle §24a zákona o rodině - obecně "rozvod dohodou", a to tak, že se oba manželé budou rozhodování soudu osobně účastnit.
Cena za Vzor Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu
(obecně žádost o rozvod)
je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu
(obecně žádost o rozvod)
 ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu
(obecně žádost o rozvod)

Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželce – ženě, která je v žalobě označena jako žalobkyně, a která se hodlá s manželem rozvést tzv. "nesporným smluvním rozvodem" dle §24a zákona o rodině - obecně "rozvod dohodou", a to tak, že se oba manželé budou rozhodování soudu osobně účastnit.
Cena za Vzor Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu
(obecně žádost o rozvod)
je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu
(obecně žádost o rozvod)
 ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Žaloba o sporný rozvod manželství, muž
(obecně žádost o rozvod)

Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželovi – muži, který je v žalobě označen jako žalobce, a který se hodlá s manželkou rozvést tzv. "sporným rozvodem" dle §24 zákona o rodině.
Cena za Vzor Žaloba o sporný rozvod manželství, muž
(obecně žádost o rozvod)
je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o sporný rozvod manželství, muž
(obecně žádost o rozvod)
 ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Žaloba o sporný rozvod manželství, žena
(obecně žádost o rozvod)

Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželce – ženě, který je v žalobě označena jako žalobkyně, a která se hodlá s manželem rozvést tzv. "sporným rozvodem" dle §24 zákona o rodině.
Cena za Vzor Žaloba o sporný rozvod manželství, žena
(obecně žádost o rozvod)
je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o sporný rozvod manželství, žena
(obecně žádost o rozvod)
 ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory smluv o půjčce a dluhu


Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek

Vzor Smlouvy o zápůjčce neúročené bez splátek je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je neúročena, a která má být dlužníkem uhrazena jednorázově nejpozději do konkrétního data splatnosti.
Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami

Vzor Smlouvy o zápůjčce neúročené se splátkami je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je neúročena, a která má být dlužníkem uhrazena ve sjednaných splátkách a lhůtách splatnosti, dle splátkového kalendáře sjednaného ve smlouvě.
Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek

Vzor Smlouvy o zápůjčce úročené bez splátek je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je úročena sjednaným úrokem (příslušenství půjčky), a která má být dlužníkem spolu s úrokem uhrazena jednorázově nejpozději do konkrétního data splatnosti.
Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami

Vzor Smlouvy o zápůjčce úročené se splátkami je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je úročena, a která má být dlužníkem spolu s úroky uhrazena ve sjednaných splátkách a lhůtách splatnosti, dle splátkového kalendáře sjednaného ve smlouvě.
Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Uznání dluhu

Vzor Uznání dluhu je určen pro ty případy, kdy dlužník uzná věřiteli svůj dluh co do důvodu a výše.
Cena za Vzor Uznání dluhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Uznání dluhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Uznání dluhu s dohodou o splátkách

Vzor Uznání dluhu s Dohodou o splátkách uznaného dluhu je určen pro ty případy, kdy dlužník uzná věřiteli svůj dluh co do důvodu a výše a současně se s věřitelem dohodne na splátkovém kalendáři uznaného dluhu.
Cena za Vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Uznání dluhu s dohodou o splátkách ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Výzva k zaplacení dluhu z půjčky

Vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poslat výzvu k zaplacení dluhu z půjčky v případě, že dlužník je v prodlení se splacením půjčky ve lhůtě splatnosti.
Tento vzor je určen pro případy, kdy k uzavření půjčky došlo před 1. 1. 2014, tedy podle starého občanského zákoníku.
Cena za Vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výzva k zaplacení dluhu z půjčky ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky

Vzor Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky je určen pro ty případy, když chcete jako zapůjčitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - vydlužiteli poslat výzvu k zaplacení dluhu ze zápůjčky v případě, že vydlužitel je v prodlení se splacením zápůjčky ve lhůtě splatnosti. Tento vzor je určen pro případy, kdy k uzavření zápůjčky došlo po 31. 12. 2013, tedy podle nového občanského zákoníku.
Cena za Vzor Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory pro reklamace zboží a odstoupení od smlouvy


Reklamace zboží s uplatněním nároku na výměnu

Vzor Reklamace – uplatnění nároku na výměnu zakoupené věci je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel reklamovat věc, kterou jste jako kupující zakoupili, a u které jste zjistili vadu či více vad, které nejdou odstranit a proto vůči prodávajícímu uplatňujete nárok na výměnu zakoupené věci.
Cena za Vzor Reklamace zboží s uplatněním nároku na výměnu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Reklamace zboží s uplatněním nároku na výměnu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Reklamace zboží s uplatněním nároku na slevu z kupní ceny

Vzor Reklamace – uplatnění nároku na slevu z kupní ceny z kupní smlouvy je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel reklamovat věc, kterou jste jako kupující zakoupili, a u které jste zjistili vadu či více vad, které nejdou odstranit a proto vůči prodávajícímu uplatňujete nárok na slevu z kupní ceny.
Cena za Vzor Reklamace zboží s uplatněním nároku na slevu z kupní ceny je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Reklamace zboží s uplatněním nároku na slevu z kupní ceny ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Odstoupení od kupní smlouvy (obecně vrácení zboží) pro opakované vady

Vzor Odstoupení od kupní smlouvy je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kterou jste jako kupující uzavřeli s jinou osobou (fyzickou nebo právnickou), když jste již zboží pro stejnou vadu opakovaně (alespoň dvakrát) u prodejce v záruční době reklamovali.
Cena za Vzor Odstoupení od kupní smlouvy (obecně vrácení zboží) pro opakované vady je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odstoupení od kupní smlouvy (obecně vrácení zboží) pro opakované vady ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet

Vzor Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kterou jste jako kupující uzavřeli s jinou osobou (fyzickou nebo právnickou) - prodávajícím prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, tedy přes internet.
Cena za Vzor Odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory pro insolvenční návrh a oddlužení


Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel

Tento vzor Návrhu na zahájení insolvenčního řízení je určen pro dlužníka – fyzickou osobu podnikatele, který je v úpadku a tím ho stíhá povinnost podat insolvenční návrh dle ustanovení § 98 insolvenčního zákona.
Cena za Vzor Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku

Tento vzor Uplatnění mzdových nároků je určen pro současné i bývalé zaměstnance, jehož zaměstnavatel je v úpadku a zaměstnanci neuhradil zcela či zčásti jeho pracovněprávní nároky (např. nevyplacená mzda, neuhrazené odstupné).
Cena za Vzor Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Vzor Prohlášení dlužníka je určen pro dlužníky, kteří chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kde prohlašuje, že není podnikatelem a jeho dluhy nepocházení z podnikatelské činnosti. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.
Cena za Vzor Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu závazků je určen pro dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami - nepodnikateli a chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.
Cena za Vzor Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu závazků je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu. Vzor je rovněž možno použít v případě, že insolvenční návrh na dlužníka podala jiná osoba a soud vyzve dlužníka k předložení seznamu.
Cena za Vzor Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu majetku je určen pro dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami - nepodnikateli a chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.
Cena za Vzor Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu majetku je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu. Vzor je rovněž možno použít v případě, že insolvenční návrh na dlužníka podala jiná osoba a soud vyzve dlužníka k předložení seznamu.
Cena za Vzor Seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu zaměstnanců je určen pro dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami - nepodnikateli a chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.
Cena za Vzor Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu zaměstnanců je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh a dosud má zaměstnance. Jedná se o povinnou přílohu k návrhu. Vzor je rovněž možno použít v případě, že insolvenční návrh na dlužníka podala jiná osoba a soud vyzve dlužníka k předložení seznamu.
Cena za Vzor Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu

Tento vzor Seznamu zaměstnanců je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh a nemá žádné zaměstnance. Jedná se o povinnou přílohu k návrhu.
Cena za Vzor Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Smlouva o důchodu při oddlužení

Tento vzor Smlouva o důchodu je určena osobám, které se rozhodly řešit svou finanční situaci oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, avšak se stávajícím příjmem nedosahuje hodnota plnění nezajištěných věřitelů 30% jejich pohledávek, proto je nutné zajistit do splátkového kalendáře další příjem. Tato Smlouva o důchodu je pak přikládá k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení. K doložení smlouvy může být dlužník rovněž v průběhu řízení vyzván soudem.
Cena za Vzor Smlouva o důchodu při oddlužení je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o důchodu při oddlužení ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Smlouva o darování podpory při oddlužení

Vzor Smlouva o darování podpory je určena fyzickým osobám, které se rozhodly řešit svou finanční situaci oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, avšak se stávajícím příjmem nedosahuje hodnota plnění nezajištěných věřitelů 30 % jejich pohledávek, proto je nutné zajistit do splátkového kalendáře další příjem. Tato Smlouva o darování podpory se přikládá k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení. K doložení smlouvy může být dlužník rovněž v průběhu řízení vyzván soudem.
Cena za Vzor Smlouva o darování podpory při oddlužení je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o darování podpory při oddlužení ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory pro výpověď z pracovního poměru a dohodu o rozvázání pracovního poměru


Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného

Vzor Dohoda o ukončení pracovního poměru je určena jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance, kteří se společně dohodli na ukončení pracovního poměru zaměstnance bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru a bez nároku zaměstnance na odstupné.
Cena za Vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným

Vzor Dohoda o ukončení pracovního poměru je určena jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance, kteří se společně dohodli na ukončení pracovního poměru zaměstnance, a to z důvodu dle ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, přičemž zaměstnanci při ukončení pracovního poměru náleží rovněž odstupné v příslušné výši.
Cena za Vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem je určena pro zaměstnance, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem, a není s ním možná dohoda. Zaměstnanec nemusí uvádět důvod výpovědi.
Cena za Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem je určena pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, a to z důvodů dle ustanovení § 52 zákoníku práce.
Cena za Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem je 150,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vzory pro občanského soudní řízení


Odpor proti platebnímu rozkazu

Tento Vzor odporu proti platebnímu rozkazu je určen pro ty případy, kdy vám byl doručen platební rozkaz, se kterým nesouhlasíte a chcete proti němu podat odpor. V případě podání odporu se platební rozkaz automaticky ruší a ve věci je nařízeno řádné jednání.
Cena za Vzor Odpor proti platebnímu rozkazu je 250,- Kč.

Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odpor proti platebnímu rozkazu ⇢

Potřebuji tento vzor

Zpět na seznam vzorů smluv ⇡


Vyhledat právní radu


 

Právní poradna v emailu

Doporučené právní postupy vycházejí několikrát do měsíce. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace! Nikdy nevíte, kdy se vám bude znalost relevantního právního postupu bude hodit. Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a odběr můžete kdykoli zrušit.

 

Služby Právní linky


Rady bezplatné poradny zdarma

Právní poradna online

Telefonická právní poradna

Vypracování smlouvy na míru

Vzory smluv a dokumentů

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

 

Vyberte si Vaši oblast práva


Právní oblasti

Nejčtenější právní rady

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Odstoupení od smlouvy

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Věcná břemena

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce