Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení

Chcete se dozvědět, jak probíhá rozhodčí řízení a v čem se liší od řízení soudního? Obsahuje Vaše smlouva rozhodčí doložku a Vy si nejste jisti, co to pro Vás obnáší? Chcete se informovat o náležitostech rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách či potřebujete poradit, jak do smlouvy zakomponovat platnou rozhodčí doložku?

Služby Právní linky pro oblast rozhodčího řízení a doložky


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
24.08.2015

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Již nějakou dobu platí novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, která zpřísňuje podmínky rozhodčího řízení, v nichž je jednou ze stran spotřebitel, a jejíž primární cíl byl zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčích řízeních, neboť spotřebitelé obvykle neměli ani ponětí, že rozhodčí doložku podepisují, popř. si nebyli vědomi, že tím vyloučí pravomoc soudů a v případě sporů budou podrobeni rozhodcům zvolenými podnikateli. Jednou z podstatných změn je také skutečnost, že rozhodčí nález ve spotřebitelských sporech musí být vždy odůvodněn a obsahovat poučení o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudem. Níže si rozebereme, za jakých předpokladů může být rozhodčí doložka ve spotřebitelské smlouvě sjednána.

  ... celý článek
27.09.2015

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Určitě se již většina z Vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů oproti soudnímu řízení a mezi jeho výhody patří zejména jeho rychlost, nižší náklady, neveřejnost a bezformálnost. Podstatné je, že rozhodnutí rozhodce, které se nazývá rozhodčím nálezem má povahu rozhodnutí soudu a je plnohodnotným exekučním titulem. Co se týče osoby rozhodce, tak tou může být v podstatě kterákoli zletilá, bezúhonná osoba, která je občanem České republiky a je způsobilá k právním úkonům. Zákon tedy neklade na osobu rozhodce žádné formální požadavky ohledně dosaženého vzdělání, apod. Spory v rozhodčím řízení mohou rozhodovat také stálé rozhodčí soudy, které jsou zřízeny zákonem. Některé prvky rozhodčího řízení jsou shodné s prvky řízení soudního, některé aspekty rozhodčího řízení jsou však specifické pouze pro tento typ rozhodování sporů. Níže se na některé z nich zaměříme.

Pamatujte, že pro rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech platí zvláštní úprava. Více se dozvíte v našem článku „Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách“.

  ... celý článek

 

Právní poradna v emailu

K přihlášení k odběru nových článků stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Odběr newsletteru Právní linky je zdarma a můžete jej kdykoli zrušit.


 

reklama
 

Služby právní linky


Právní poradna online

Telefonická právní poradna

Vypracování smlouvy na míru

Vzory smluv a dokumentů

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

Vyhledat právní radu


 

Vyberte si jinou oblast práva


Právní oblasti

reklama