Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Aktuálně z práva

Soud nevrátil řidičák za neplacení alimentů

Soud nevrátil řidičák za neplacení alimentů

Soud v Táboře tento týden zamítl zastavení exekuce na řidičský průkaz Zdeňka Cmunta. Ten o něj přišel letos v dubnu kvůli dluhu na výživném. Muž poukazoval na to, že bez řidičského průkazu nemůže vykonávat svou práci. Soud mu však nevyhověl.

Své rozhodnutí soud odůvodnil mimo jiné tím, že Cmunt při předchozím opatrovnickém řízení opakovaně tvrdil, že se jako řidič živit nechce, proto pro něj ztráta oprávnění nemusí znamenat ztrátu hlavního zdroje finančního příjmu. Muž nyní zvažuje žalobu na stát kvůli ušlému zisku.

Exekutor Cmuntovi zabavil řidičský průkaz letos v dubnu, když na výživném na své dva syny dlužil bývalé manželce 121 000 korun. Tehdy pracoval pro doručovatelskou firmu.

Cmunt z dlužné částky na výživném letos v červnu bývalé manželce jednorázově uhradil 100 000 korun. Momentálně mu zbývá uhradit zhruba 16 000 korun.

Je novinka účinná?

Exekutoři zabavili neplatičům alimentů od začátku roku, kdy vešla novinka v platnost již 1 500 průkazů.

Exekuce na řidičský průkaz se uplatňují v řízeních, kde dlužník oficiálně neměl žádnou pracovní smlouvu, nebylo možné dohledat žádný jeho majetek a přitom bylo zřejmé, že existuje. Ve většině případů pak následovalo to, že dlužník s pozastaveným řidičským průkazem ihned kontaktoval příslušný exekutorský úřad a snažil se o sjednání splátkového kalendáře.

Nový způsob exekučního postihu neplatiče výživného neslouží k přímému zpeněžení majetku. Záměrem zákonodárců bylo motivovat dlužníka k zaplacení nedoplatků na alimentech.

Jak to vypadá v praxi?

Pokud soudní exekutor zjistí, že dlužník disponuje řidičským průkazem, vydá exekuční příkaz, který doručí nejen dlužníkovi a věřiteli, ale i příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů. Oprávnění řídit motorové vozidlo se pozastavuje ke dni, k němuž byl příkaz doručen dlužníkovi, a to do vlastních rukou. Dlužník na základě tohoto rozhodnutí nesmí řídit auto a musí odevzdat řidičák. V registru řidičů je exekuční příkaz evidován. Pokud dlužník řidičský průkaz neodevzdá, může mu ho odebrat policie, která např. provádí silniční kontrolu. Příslušný obecní úřad vrátí řidičák dlužníkovi poté, co exekuční příkaz přestane platit.

Další důležité informace

Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění je možné zrušit, pakliže dlužník prokáže, že řidičák nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb nebo pokud zaplatí dlužné výživné.

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění slouží jen k vymáhání dlužného výživného, nikoliv běžného výživného.

Zkušenosti s odebíráním řidičáků už mají exekutoři v Polsku a na Slovensku. Na Slovensku však nejsou omezeni výživným, které je vymáháno pro nezletilé dítě. Může jít i o výživné pro rodiče a další osoby.

Podrobnosti o odevzdání řidičského průkazu upravuje vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Exekuce a její druhy

Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Pravidla exekuce movitých věcí

Co přinesla novela exekučního řádu

Jak předcházet exekuci

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.