Spáchali jste během jízdy dopravní přestupek nebo trestný čin a nevíte, co bude dále následovat a jaký postih Vám hrozí? Potřebujete znát svá práva a povinnosti v přestupkovém a trestním řízení, ať již z pozice pachatele nebo poškozeného? Nebo řešíte dopravní nehodu a nejste si jisti, jak máte postupovat?

Služby Právní linky pro oblast dopravy


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Stali jste se účastníky dopravní nehody a nevíte jak dále postupovat. Druhý účastník dopravní nehody odmítá uznat své zavinění na dopravní nehodě.

Druhý účastník dopravní nehody z místa dopravní nehody ujel a nevíte jak dále správně postupovat.

Nevíte jakým způsobem a jaké důkazy na místě dopravní nehody zajistit. Nelíbí se vám postup policie, byli jste označeni za viníka dopravní nehody, ačkoliv jste ji nezavinili.

Nevíte si rady jak dál postupovat ve vymáhání škody, kterou vám způsobil druhý účastník dopravní nehody, nebo nevíte jak postupovat dále v případě, že jste škodu způsobili vy.

Nevíte kdy a jak nahlásit pojistnou událost na vaši odpovědnostní pojišťovnu.

Nevíte jak řešit situaci, když vůči vám druhý účastník dopravní nehody uplatnil škodu, která nemohla při dopravní nehodě vzniknout.

Policista vás na silnici obvinil z přestupku v dopravě a chce vám uložit blokovou pokutu, se kterou nesouhlasíte.

Obdrželi jste výzvu policie k podání vysvětlení k dopravní nehodě jíž jste byli účastníky a nevíte jaké jsou vaše práva a co byste měli vypovědět.

Byli jste obviněni z přestupku a bylo s vámi zahájeno přestupkové řízení; nevíte co vás čeká a jak máte dále postupovat.

Přestupek spáchala osoba vám blízká a policie či správní orgán vám hrozí sankcemi nebo jinak nutí, abyste sdělili její jméno.

Pojišťovna druhého účastníka dopravní nehody vám nechce zaplatit náhradu škody, i když na to máte nárok.

Vaše odpovědnostní pojišťovna po vás požaduje regresem úhradu škody, kterou za vás uhradila druhému účastníkovi dopravní nehody, ačkoliv na to nemá právo.

Při dopravní nehodě byla někomu způsobena škoda na zdraví, policie vůči vám zahájila trestní stíhání z přečinu nebo zločinu, a vy nevíte, jaká jsou vaše procesní práva v trestním řízení.

Chcete vědět jak postupovat v případě, že vůči vám, jako viníkovi dopravní nehody, bylo zahájeno trestní stíhání a nechcete být odsouzeni k trestu odnětí svobody a zákazu řízení motorových vozidel.

Chcete se poškozeným, kterým byla způsobena škoda, omluvit a mimosoudně se vypořádat.

Při dopravní nehodě došlo k úmrtí osoby a vy nevíte, jak se na pozůstalou rodinu obrátit a řešit s nimi jejich nároky vyplývající ze zákona.

Nevíte, jaké nároky představuje a jak se odškodňuje škoda na zdraví.