Právní poradna - online dotaz|telefonická porada|videokonference|vzory ke stažení|vypracování smlouvy

Pomáháme Vám k úspěchu!
Jak vám pomůžeme?

Nejste si jisti, která služba Právní linky Vám pomůže nejlépe?
Napište nám na email info@pravnilinka.cz

Naše operátorka Vám poradí, která právní služba je pro Vaši životní situaci nejvhodnější. Čtěte právní rady

Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář

Právní služby PRÁVNÍ LINKY realizuje zkušený tým erudovaných právníků

V současné době patří advokátní kancelář Mgr. Petra Kausty k největším renomovaným advokátním kancelářím v Moravskoslezském kraji, přičemž působí na celém území České republiky.

Advokátní kancelář Mgr. Petra Kausty realizuje právní služby v mnoha oblastech práva, kdy nabídku svých služeb přizpůsobuje individuálním potřebám klientů, a to jak ve formě jednorázového právního poradenství či zastoupení před soudy a jinými orgány až po komplexní právní služby ve všech právních věcech klienta.

Právní služby realizuje specializovaný tým erudovaných právníků se zaměřením na jednotlivé oblasti práva s individuálním přístupem k jednotlivým případům klientů. Advokátní kancelář disponuje kompletním personálním, administrativním a technickým zázemím se zkušeným administrativním personálem. Advokátní kancelář úzce spolupracuje s odborníky v navazujících oborech, a to soudními znalci, notáři, exekutoři a dalšími.

Nadační fond Paragraf

PRÁVNÍ LINKA aktivně podporuje zvyšování právního vědomí ve společnosti, neboť i nadále platí zásada že „neznalost zákona neomlouvá“.

Budovat právní vědomí ve společnosti si vzal za svůj cíl Nadační fond Paragraf, který vznikl v červnu 2018 v Ostravě jako reakce na nízkou úroveň právního vědomí obyvatel a absenci státního systému právního vzdělání ve školách. Postupem času se jeho činnost rozšířila i na další problémy, spojené s právem, a to zejména v oblasti prevence kriminality. Na činnosti Nadačního fondu Paragraf se aktivně podílí i tým PRÁVNÍ LINKY.

Nadační fond Paragraf v současné době pracuje na několika projektech, a to: Život s paragrafy, Informační web, Právo do škol, Ochrana nároků dětí, Bezpečnější Ostrava, Fond pro oběti trestných činů, Noc práva v Ostravě.

Nadační fond Paragraf má ve svém předmětu činnosti podporu a rozvoj ochrany lidských práv, - podporu a rozvoj vzdělávání občanů v oblasti práva, - podporu a rozvoj vzdělávání dětí a mládeže ve školství v oblasti práva, - podporu a rozvoj projektů zvyšující právní vědomí ve společnosti, - podporu a rozvoj budování právního vědomí v demokratické společnosti a schopnost ho používat, - prosazování odpovědnosti státu za právní vědomí občanů, - zapojení právní odborné veřejnosti (zejména soudců, státních zástupců, notářů, advokátů, exekutorů, pedagogických pracovníků a studentů právnických fakult) do obecně prospěšných aktivit v oblasti zvyšování právního vědomí občanů, - diskusi o palčivých tématech právního vědomí ve společnosti, - podporu a rozvoj projektů v oblasti prevence kriminality, - podporu obětí trestných činů, - osoby potřebující pomoc v oblasti ochrany lidských práv.

Na činnosti nadačního fondu podílejí nejen advokáti, advokátní koncipienti, ale rovněž externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, v neposlední řadě též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.Zkušenosti

Odpovídáme na vaše dotazy již od roku 2010.

Ověřeno klienty

Položili jste nám přes 3.100 dotazů.

Záruka

Garantujeme vrácení peněz v případě, že pro popsanou situaci nenalezneme odpovídající právní řešení.

Odbornost

Odpovědi a dokumenty vypracovává renomovaná advokátní kancelář Petr Kausta. Odbornost právních služeb je velmi vysoká.

Diskrétnost

Jsme vázáni advokátní mlčenlivostí. Váš dotaz ani naši odpověď nebudeme nikde publikovat.

Hotline podpora

V případě jakýchkoli nejasností se vám na telefonu Právní linky 596 113 100 bude věnovat naše operátorka.

Právní služby poskytuje renomovaná advokátní kancelář www.kausta.cz