Odpověď na váš dotaz vypracuje kolektiv právníků - zkušených advokátů z renomované advokátní kanceláře. Právní poradna online vám odpověď doručí emailem.

 

Vyberte si ze tří druhů dotazů:


Krátký dotaz, jednoduchá odpověď

Délka dotazu je zhruba 2-3 věty (500 znaků).
Průměrná délka odpovědi je srovnatelná s délkou dotazu.
Podívejte se na ukázku odpovědi právní poradny online na krátký dotaz
Cena za obstarání jednoduché odpovědi je 800,- Kč.

Stačí mi kratší odpověď


Složitější dotaz, podrobná odpověď

Délka dotazu je 1-2 odstavce (2500 znaků).
Průměrná délka odpovědi jsou dvě strany, je podstatně rozsáhlejší a podrobnější než běžné odpovědi na diskuzních fórech a bezplatných poradnách.
K odpovědi jsou přiloženy vybrané pasáže zákona, související s oblastí dotazu.
Podívejte se na ukázku odpovědi právní poradny online na složitější dotaz
Cena za obstarání podrobné odpovědi je 1.600,- Kč.

Potřebuji podrobnou odpověď


Rozsáhlý dotaz s přílohami, podrobná odpověď s posouzením

Délka dotazu je 1-2 strany (5000 znaků) a lze přiložit související dokumenty.
Délka odpovědi je zcela dle potřeby pro úplné poskytnutí právní rady v dané životní
situaci. Součástí odpovědi je také právní posouzení souvisejících dokumentů.
Odpověď dále obsahuje vybrané pasáže ze souvisejících zákonů.
Podívejte se na ukázku odpovědi právní poradny online na rozsáhlý dotaz
Cena za vypracování odpovědi je 2.200,- Kč.

Chci poslat rozsáhlý dotaz