Vypracování smlouvy k nemovitosti

Renomovanou advokátní kanceláří, s telefonickou asistencí a garancí platnosti 

Jaké výhody Vám naše služba přinese a co všechno zajistíme?

 1. Vypracování všech Smluv provede renomovaná advokátní kancelář Mgr. Petra Kausty.
 2. Smlouvy pro Vás vypracují advokáti s bohatou právní praxí a zkušenostmi v oblasti realit a nemovitostí.
  Společně se Smlouvou jsou automaticky vypracovávány dokumenty související se smlouvou (návrhy na vklady vlastnického práva záznamy pro katastr nemovitostí, oznámení pro bytové družstvo).
 3. Všechny smlouvy budou vypracovány na základě Vámi dodaných podkladů a Vašich požadavků. Současně budou do Smlouvy zapracovány Vámi odsouhlasené připomínky druhé strany .
 4. Součástí služby je průběžná telefonická asistence a konzultace ke Smlouvě s právníky advokátní kanceláře.
 5. Garantujeme platnost všech vypracovaných Smluv v souladu s aktuální legislativou.

Blíže se důvodům, proč nespoléhat na "vzory zdarma" píše v článku na Novinky.cz, kde se konkrétně smlouvám k nemovitostem věnuje odstavec Nemovitost za milióny a smlouva zadarmo?

 

Druhy vypracovávaných smluv


Smlouvy k pozemku ⇣

 1. Kupní nebo darovací smlouva na pozemek ⇣
 2. Zástavní smlouva na pozemek ⇣
 3. Smlouva o věcném břemeni k pozemku ⇣
 4. Smlouva nájemní na pozemek ⇣

Smlouvy k domu a pozemku ⇣

 1. Kupní nebo darovací smlouva na pozemek a dům ⇣
 2. Zástavní smlouva na pozemek a dům ⇣
 3. Smlouva o věcném břemeni k pozemku a domu ⇣
 4. Smlouva nájemní na dům ⇣

Smlouvy k bytu nebo nebytovému prostoru ⇣

 1. Kupní nebo darovací smlouva na byt v osobním vlastnictví ⇣
 2. Zástavní smlouva na byt v osobním vlastnictví ⇣
 3. Kupní nebo darovací smlouva na družstevní byt ⇣
 4. Smlouva nájemní na byt ⇣
 5. Smlouva nájemní na nebytový prostor ⇣
 6. Smlouva podnájemní na byt ⇣


Smlouvy k pozemku


Kupní nebo darovací smlouva na pozemek

Předmětem služby SMLOUVA NA POZEMEK je obstarání zpracování Kupní smlouvy nebo Darovací smlouvy jejíž předmětem je výlučně pozemek (pozemky) bez budov. Součástí zpracované smlouvy je i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Kupní smlouvy nebo Darovací smlouvy na koupi nebo darování pozemku (pozemků) je 3.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Zástavní smlouva na pozemek

Předmětem služby SMLOUVA ZÁSTAVNÍ NA POZEMEK je obstarání zpracování Zástavní smlouvy jejíž předmětem je sjednání zástavního práva výlučně k pozemku (pozemkům) bez budov. Součástí zpracované Zástavní smlouvy je i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Zástavní smlouvy na zástavu pozemku (pozemků) je 3.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva o věcném břemeni k pozemku

Předmětem služby SMLOUVA VĚCNÉ BŘEMENO NA POZEMEK je obstarání vypracování Smlouvy o věcném břemeni jejíž předmětem je sjednání práva věcného břemene výlučně k pozemku (pozemkům) bez budov. Součástí zpracované Smlouvy o věcném břemeni je i návrh na vklad věcného práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy o věcném břemeni na věcné břemeno k pozemku (pozemkům) je 3.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva nájemní na pozemek

Předmětem obstarání právní služby SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK je vypracování nájemní smlouvy jejíž předmětem je sjednání nájmu pozemku. Součástí zpracované smlouvy je i předávací protokol o předání a převzetí pozemku do nájmu.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy nájemní na pozemek je 1.800,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu

Zpět na druhy vypracovávaných smluv ⇡Smlouvy k domu a pozemku


Kupní nebo darovací smlouva na pozemek a dům

Předmětem služby SMLOUVA NA POZEMEK A DŮM je obstarání zpracování Kupní smlouvy nebo Darovací smlouvy jejíž předmětem je pozemek (pozemky) s budovou (budovami), vyjma budov průmyslových. Součástí zpracované smlouvy je i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Kupní smlouvy nebo Darovací smlouvy na koupi nebo darování pozemku (pozemků) s budovou (budovami) je 6.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Zástavní smlouva na pozemek a dům

Předmětem služby SMLOUVA ZÁSTAVNÍ NA POZEMEK A DŮM je obstarání zpracování Zástavní smlouvy jejíž předmětem je sjednání zástavního práva k pozemku (pozemkům) a k budově (budovám), vyjma k budovám průmyslovým. Součástí zpracované Zástavní smlouvy je i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Zástavní smlouvy na zástavu pozemku (pozemků) s budovou (budovami) je 6.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva o věcném břemeni k pozemku a domu

Předmětem služby SMLOUVA VĚCNÉ BŘEMENO NA POZEMEK A DŮM je obstarání vypracování Smlouvy o věcném břemeni jejíž předmětem je sjednání práva věcného břemene k pozemku (pozemkům) a k budově (budovám), vyjma k budovám průmyslovým. Součástí zpracované Smlouvy o věcném břemeni je i návrh na vklad věcného práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy o věcném břemeni na věcné břemeno k pozemku (pozemkům) s budovou (budovami) je 6.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva nájemní na dům

Předmětem obstarání právní služby SMLOUVA NÁJEMNÍ NA DŮM je vypracování Nájemní smlouvy jejíž předmětem je sjednání nájmu domu jako celku, vyjma nájmu k průmyslovým budovám. Součástí zpracované smlouvy je i předávací protokol o předání a převzetí domu do nájmu.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy nájemní k domu je 1.800,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu

Zpět na druhy vypracovávaných smluv ⇡Smlouvy k bytu nebo nebytovému prostoru


Kupní nebo darovací smlouva na byt v osobním vlastnictví

Předmětem služby SMLOUVA NA BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ je vypracování Kupní smlouvy nebo Darovací smlouvy jejíž předmětem je byt v osobním vlastnictví a podíl na společných částech domu a pozemku. Součástí zpracované smlouvy je i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstaraní zpracování Kupní smlouvy nebo Darovací smlouvy na koupi nebo darování bytu v osobním vlastnictví a podílu na společných částech domu a pozemku je 6.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Zástavní smlouva na byt v osobním vlastnictví

Předmětem služby SMLOUVA ZÁSTAVNÍ NA BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ je obstarání vypracování Zástavní smlouvy jejíž předmětem je sjednání zástavního práva k bytu v osobním vlastnictví a k podílu na společných částech domu a pozemku. Součástí zpracované smlouvy je i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
Cena za obstarání zpracování Zástavní smlouvy na zástavu bytu v osobním vlastnictví a podílu na společných částech domu a pozemku je 6.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Kupní nebo darovací smlouva na družstevní byt

Předmětem služby SMLOUVA NA DRUŽSTEVNÍ BYT je obstarání vypracování Smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu - úplatný nebo neúplatný (Darovací) jejíž předmětem je převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, včetně podílu v družstvu a včetně práva nájmu družstevního bytu. Součástí zpracované smlouvy je i oznámení bytovému družstvu o uzavření Smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu - úplatné nebo neúplatné (Darovací) je 6.000,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva nájemní na byt

Předmětem obstarání právní služby SMLOUVA NÁJEMNÍ NA BYT je vypracování Nájemní smlouvy jejíž předmětem je sjednání nájmu bytu. Součástí zpracované smlouvy je i předávací protokol o předání a převzetí bytu do nájmu.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy nájemní na byt je 1.800,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva nájemní na nebytový prostor

Předmětem obstarání právní služby SMLOUVA NÁJEMNÍ NA NEBYTOVÝ PROSTOR je vypracování Nájemní smlouvy jejíž předmětem je sjednání nájmu nebytového prostoru, vyjma nájmu nebytových prostor v průmyslových budovách. Součástí zpracované smlouvy je i předávací protokol o předání a převzetí nebytového prostoru do nájmu.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy nájemní na nebytový prostor je 1.800,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu


Smlouva podnájemní na byt

Předmětem obstarání právní služby SMLOUVA PODNÁJEMNÍ NA BYT je vypracování Podnájemní smlouvy jejíž předmětem je sjednání podnájmu bytu. Součástí zpracované smlouvy je i předávací protokol o předání a převzetí bytu do podnájmu.
Cena za obstarání zpracování Smlouvy podnájemní na byt je 1.800,- Kč.

Objednávám si tuto smlouvu

Zpět na druhy vypracovávaných smluv ⇡