Náhledy vzorů smluv a odpovědí ke stažení

Náhled: vzor Generální plná moc na dobu určitou

Více zde

Náhled: vzor Generální plná moc na dobu neurčitou

Více zde

Náhled: vzor Odvolání generální plné moci zmocnitelem

Více zde

Náhled: vzor Výpověď generální plné moci zmocněncem

Více zde

Náhled: vzor Plná moc k prodeji bytu v osobním vlastnictví

Více zde

Náhled: vzor Speciální plná moc na konkrétní úkon

Více zde

Náhled: vzor Směnka cizí

Více zde

Náhled: vzor Směnka vlastní

Více zde

Náhled: vzor Darovací smlouva na movitou věc

Více zde

Náhled: vzor Darovací smlouva na auto

Více zde

Náhled: vzor Kupní smlouva na movitou věc

Více zde

Náhled: vzor Kupní smlouva na auto

Více zde

Náhled: vzor Plná moc k přepisu auta

Více zde

Náhled: vzor Uznání dluhu

Více zde

Náhled: vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách

Více zde

Náhled: vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky

Více zde

Náhled: vzor Smlouva o důchodu při oddlužení

Více zde

Náhled: vzor Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Seznam majetku, fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Reklamace, nárok na výměnu zboží

Více zde

Náhled: vzor Reklamace, nárok na slevu z kupní ceny zboží

Více zde

Náhled: vzor Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

Více zde

Náhled: vzor Odstoupení od smlouvy o koupi zboží přes internet

Více zde

Náhled: vzor Odstoupení od kupní smlouvy pro opakované vady

Více zde

Náhled: vzor Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel

Více zde

Náhled: vzor Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku

Více zde

Náhled: vzor Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky

Více zde

Náhled: vzor Dohody o rozvázání pracovního poměru dohodou bez odstupného

Více zde

Náhled: vzor Dohody o rozvázání pracovního poměru dohodou s odstupným

Více zde

Náhled: vzor Výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem

Více zde

Náhled: vzor Výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem

Více zde

Náhled: vzor Smlouvy o darování podpory oddlužení

Více zde

Náhled: vzor Žádost o rozvod, žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu

Více zde

Náhled: vzor Žádost o rozvod, žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu

Více zde

Náhled: vzor Žádost o rozvod, žaloba o sporný rozvod manželství, muž

Více zde

Náhled: vzor Žádost o rozvod, žaloba o sporný rozvod manželství, žena

Více zde

Náhled: vzor Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek

Více zde

Náhled: vzor Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami

Více zde

Náhled: vzor Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek

Více zde

Náhled: vzor Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami

Více zde

Náhled odpovědi: Exekuce za závazky manžela

Více zde

Náhled odpovědi: Exekuce za závazky vzniklé před uzavřením manželství

Více zde

Náhled odpovědi: Jednostranná změna mzdy zaměstnavatelem

Více zde

Náhled odpovědi: Nárok na odstupné v případě výpovědi

Více zde

Náhled odpovědi: Nedodržení výpovědní doby ze strany zaměstnance

Více zde

Náhled odpovědi: Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka

Více zde

Náhled odpovědi: Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka bez trvalého pobytu

Více zde

Náhled odpovědi: Podání žaloby o rozvod

Více zde

Náhled odpovědi: Pracovní neschopnost po zániku pracovního poměru ve zkušební době

Více zde

Náhled odpovědi: Snížení výživného k nezletilému

Více zde

Náhled odpovědi: Výpověď z pracovního poměru během těhotenství

Více zde

Náhled odpovědi: Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Více zde

Náhled odpovědi: Změna pracovního úvazku a souhlas zaměstnance

Více zde

Náhled odpovědi: Zrušení podílového spoluvlastnictví

Více zde

Náhled: vzor Dohoda o narovnání

Více zde

Náhled: vzor Komisionářská smlouva na jednu věc

Více zde

Náhled: vzor Komisionářská smlouva na více věcí

Více zde

Náhled: vzor Žaloba o zaplacení zápůjčky

Více zde

Náhled: vzor Žaloba o zaplacení půjčky

Více zde

Náhled: vzor Vyjádření k žalobě o zaplacení zápůjčky

Více zde

Náhled: vzor Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Více zde

Náhled: vzor Odpor proti trestnímu příkazu

Více zde

Náhled: vzor Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - otec

Více zde

Náhled: vzor Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - matka

Více zde

Náhled: vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti - střídavá péče (manželství) - otec

Více zde

Náhled: vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti - střídavá péče (manželství) - matka

Více zde

Náhled: vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (manželství) - otec

Více zde

Náhled: vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (manželství) - matka

Více zde

Náhled: vzor Návrh k státnímu zastupitelství na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1

Více zde

Náhled: vzor Návrh k státnímu zastupitelství na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2

Více zde

Náhled: vzor Návrh k státnímu zastupitelství na schválení narovnání dle §309

Více zde

Náhled: vzor Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1

Více zde

Náhled: vzor Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2

Více zde

Náhled: vzor Návrh k soudu na schválení narovnání dle §309

Více zde

Náhled: vzor Odvolání v trestním řízení proti rozsudku soudu I. stupně

Více zde

Náhled: vzor Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilému - matka

Více zde

Náhled: vzor Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilému - otec

Více zde

Náhled: vzor Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilému - střídavá péče

Více zde

Náhled: vzor Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilému - matka

Více zde

Náhled: vzor Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilému - otec

Více zde

Náhled: vzor Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilému - střídavá péče

Více zde

Náhled: vzor Odpor proti platebnímu rozkazu v civilním řízení

Více zde