Nejčastější právní dotazy a odpovědi

Nabízíme levnější a rychlejší způsob získání odborného právního řešení vaší životní situace. K dispozici jsou odpovědi na nejčastější situace ve formě předem připravených odpovědí. Podívejte se na odpověď, týkající se práce přesčas.

Níže vyhledejte dotaz, který Vás zajímá. Pokud takový dotaz nenajdete, položte nám dotaz v právní poradně online. Vypracujeme Vám individuální odpověď.

Pět výhod předem připravených odpovědí:

 • Všechny odpovědi vypracovali zkušení právníci s praxí v dané oblasti z renomované advokátní kanceláře Kausta & partneři.
 • Odpověď získáte velmi rychle - do jedné hodiny, využijete-li platbu online.
 • Součástí každé odpovědi je aktuální paragrafované znění právního předpisu z něhož odpověď vychází.
 • Garantujeme soulad všech odpovědí s aktuální legislativou.
 • Všechny odpovědi jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

Nový občanský zákoník
Všechny zde dostupné odpovědi jsou vypracovány podle nového občanskéhomu zákoníku č. 89/2012 Sb. Lze je tedy použít pro právní vztahy vzniklé po 1. 1. 2014.
V případě, že budete mít zájem o odpověď vypracovanou dle předchozího občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., položte nám dotaz v právní poradně online.

 

Seznam dotazů a odpovědí


Exekuce, dluhy, insolvence ⇣
 1. Exekuce za závazky manžela ⇣
 2. Exekuce za závazky vzniklé před uzavřením manželství ⇣
 3. Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka ⇣
 4. Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka bez trvalého pobytu ⇣
Nemovitosti ⇣
 1. Zrušení podílového spoluvlastnictví ⇣
Pracovní poměr, pracovněprávní nároky a spory, výpovědi  ⇣
 1. Jednostranná změna mzdy zaměstnavatelem ⇣
 2. Nárok na odstupné v případě výpovědi ⇣
 3. Nedodržení výpovědní doby ze strany zaměstnance ⇣
 4. Pracovní neschopnost po zániku pracovního poměru ve zkušební době ⇣
 5. Výpověď z pracovního poměru během těhotenství ⇣
 6. Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti ⇣
 7. Změna pracovního úvazku a souhlas zaměstnance ⇣
Rozvod, manželství, výživné ⇣
 1. Podání žaloby o rozvod ⇣
 2. Snížení výživného k nezletilému ⇣


Exekuce, dluhy, insolvence


Exekuce za závazky manžela

Dotaz: Může exekutor nařídit exekuci na majetek manžela pro závazky druhého manžela, které druhému manželovi vznikly za trvání manželství? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Exekuce za závazky manžela je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Exekuce za závazky manžela ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Exekuce za závazky vzniklé před uzavřením manželství

Dotaz: Může exekutor nařídit exekuci na majetek manžela pro závazky druhého manžela, které druhému manželovi vznikly před uzavřením manželství? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Exekuce za závazky vzniklé před uzavřením manželství je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Exekuce za závazky vzniklé před uzavřením manželství ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka

Dotaz: Potomek (syn, dcera) má velké dluhy a rodiče neví, kde se zdržuje, a potomek má u rodičů nahlášené trvalé bydliště. Může exekutor rodičům zabavit jejich majetek, když má potomek u rodičů trvalé bydliště? Jakým způsobem by měli rodiče předcházet v takovém případě návštěvě exekutora a jak se nezákonnému jednání exekutora bránit. Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka bez trvalého pobytu

Dotaz: Potomek (syn, dcera) má velké dluhy a rodiče neví, kde se zdržuje. Může exekutor rodičům zabavit jejich majetek, ikdyž nemá potomek u rodičů trvalé bydliště? Jakým způsobem by měli rodiče předcházet v takovém případě návštěvě exekutora a jak se nezákonnému jednání exekutora bránit. Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka bez trvalého pobytu je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Ochrana majetku před exekutorem pro dluhy potomka bez trvalého pobytu ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Nemovitosti


Zrušení podílového spoluvlastnictví

Dotaz: Vlastník spolu s další osobou vlastní v podílovém spoluvlastnictví nemovitost, o kterou však již nemá zájem. Jakým způsobem lze podílové spoluvlastnictví zrušit? Jaké má zrušení podílového spoluvlastnictví daňové dopady? Jakou daň, v jaké výši a kdo bude povinen daň platit? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Zrušení podílového spoluvlastnictví je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Zrušení podílového spoluvlastnictví ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Pracovní poměr, pracovněprávní nároky a spory, výpovědi


Jednostranná změna mzdy zaměstnavatelem

Dotaz: Zaměstnavatel změnil zaměstnanci bez jeho souhlasu jednostranně jeho mzdu. Je zaměstnavatel oprávněn takto vůči zaměstnanci postupovat? Jaká jsou práva zaměstnance a zaměstnavatele? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Jednostranná změna mzdy zaměstnavatelem je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Jednostranná změna mzdy zaměstnavatelem ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Nárok na odstupné v případě výpovědi

Dotaz: Zaměstnavatel má v úmyslu se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Jaké možnosti zákon zaměstnavateli dává a kdy má zaměstnanec nárok na odstupné? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Nárok na odstupné v případě výpovědi je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Nárok na odstupné v případě výpovědi ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Nedodržení výpovědní doby ze strany zaměstnance

Dotaz: Zaměstnanec dostal zajímavou pracovní nabídku, ale zaměstnavatel jej nechce uvolnit ze zaměstnání dříve, než uplyne výpovědní doba a nový zaměstnavatel po zaměstnanci chce, aby nastoupil okamžitě. Co hrozí zaměstnanci, když výpovědní dobu nedodrží a přestane chodit do práce? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Nedodržení výpovědní doby ze strany zaměstnance je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Nedodržení výpovědní doby ze strany zaměstnance ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Pracovní neschopnost po zániku pracovního poměru ve zkušební době

Dotaz: Zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázal pracovní poměr ve zkušební době, případně zaměstnanec sám ukončil pracovní poměr ve zkušební době a následně na to se ocitnul v pracovní neschopnosti. Za jakých podmínek mám zaměstnanec nárok na nemocenské dávky? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Pracovní neschopnost po zániku pracovního poměru ve zkušební době je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Pracovní neschopnost po zániku pracovního poměru ve zkušební době ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Výpověď z pracovního poměru během těhotenství

Dotaz: Zaměstnankyně zjistila, že je těhotná a zaměstnavatel jí chce dát výpověď. Má zaměstnavatel právo rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Výpověď z pracovního poměru během těhotenství je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Výpověď z pracovního poměru během těhotenství ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Dotaz: Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z důvodu nadbytečnosti. Kdy a jak se může zaměstnanec takovému postupu zaměstnavatele bránit? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Změna pracovního úvazku a souhlas zaměstnance

Dotaz: Zaměstnavatel chce zaměstnanci jednostranně změnit pracovní úvazek. Má zaměstnavatel na takový vůči zaměstnanci postup právo? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Změna pracovního úvazku a souhlas zaměstnance je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Změna pracovního úvazku a souhlas zaměstnance ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Rozvod, manželství, výživné


Podání žaloby o rozvod

Dotaz: Chce-li se jeden z manželů rozvést, jak nejlépe by měl postupovat? Kam by se měl obrátit, co všechno by měl předložit a musí podat návrh na rozvod písemně? Kolik rozvodové řízení přibližně stojí? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Podání žaloby o rozvod je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Podání žaloby o rozvod ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡


Snížení výživného k nezletilému

Dotaz: Do kdy trvá vyživovací povinnost rodičů k dítěti? V případě, že se rodiči výdělky výrazně sníží, je oprávněn poskytovat výživné v menším rozsahu? Jak by měl rodič postupovat v případě, že se mu jeho příjem sníží a není schopen na dítě platit dosud stanovené výživné? Jaká je adekvátní výše výživného na dítě ve vztahu k příjmům rodiče? Jakým způsobem a které právní předpisy tuto problematiku v českém právu upravují?

Cena za odpověď Snížení výživného k nezletilému je 300,- Kč.

Zobrazit náhled odpovědi Snížení výživného k nezletilému ⇢

Potřebuji tuto odpověď

Zpět na seznam dotazů a odpovědí ⇡