Legislativní změny od 1.2. do 28.2.2015

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.2. do 28.2.2015, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

127/2014 Sb.

11.7.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.2.2015

270/2014 Sb.

25.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2015

271/2014 Sb.

25.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2015

 

Předpisy pozbývající účinnosti

žádné právní předpisy nepozbývají účinnosti

 

Předpisy novelizované

Předpis

Publikováno

Název předpisu

Novelizováno

K datu

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

127/2014 Sb.

1.2.2015

455/1991 Sb.

15.11.1991

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

127/2014 Sb.

1.2.2015

410/2006 Sb.

23.8.2006

Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

270/2014 Sb.

1.2.2015

49/1997 Sb.

28.3.1997

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

127/2014 Sb.

1.2.2015

108/1997 Sb.

14.5.1997

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

271/2014 Sb.

1.2.2015

284/2009 Sb.

4.9.2009

Zákon o platebním styku

261/2014 Sb.

1.2.2015

127/2014 Sb.

11.7.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

250/2014 Sb.

1.2.2015

 

Zdroj: Beck-online.cz