Právní oblasti

 

Dědictví, rozvod, nemovitosti, exekuce, nájem, výživné, pracovní poměr, dopravní nehody a přestupky, reklamace, trestný čin, rozhodčí doložka, závazkové právo a zdravotnické právoVyberte si právní oblast, která odpovídá Vaší životní situaci:
Dědictví, dědění ze zákona, dluhy a pohledávky z dědictví, vydědění, závěť

Dědické řízení je možné zahájit i bez návrhu ze strany potenciálních dědiců, jakmile se soud dozví o tom, že někdo zemřel. Projednáním dědického řízení bývá pověřen notář jako soudní komisař, který má za úkol zjistit okruh dědiců zůstavitele a veškerý jeho majetek a závazky. Do dědického řízení tedy není nutné se nijak přihlašovat, neboť notář účastníky řízení sám vyrozumívá. Dědit můžete na základě závěti nebo zákona. Zásadně se však v dědickém řízení upřednostňuje poslední projev zůstavitele, tedy závěť, jejíž nezbytné náležitosti upravuje občanský zákoník.
Více k dědictvíManželství, registrované partnerství, rozvod a vypořádání společného jmění manželů, výživné

Rozhodli jste se ukončit Vaše manželství a nevíte jak postupovat? Váš manžel s rozvodem nesouhlasí? Nebo potřebujete poradit jak probíhá rozvodové řízení manželů s nezletilými dětmi? Případně si nejste jisti, jakým způsobem můžete vypořádat společné jmění po rozvodu či máte pochyby, který majetek Vám po rozvodu zůstane?
Více k rozvodu, výživnému a vypořádání SJMNemovitosti

Hodláte prodat nebo kupovat nemovitost a potřebujete vědět, jak postupovat, abyste byli z hlediska práva v nejvyšší možné míře chráněni? Nebo si nejste si jisti, co všechno má obsahovat darovací smlouva k nemovitosti? Případně si nevíte rady ohledně věcných břemen?
Více k nemovitostemExekuce, dluhy, insolvence

Hrozí Vám exekuce nebo již exekuce byla vůči Vám nařízena a nevíte jak se bránit nebo dále postupovat? Nebo uvažujete, jak vyřešit Vaše dluhy prostřednictvím oddlužení? Či případně potřebujete poradit, jak se máte domáhat své pohledávky po dlužníkovi prostřednictvím exekučního řízení?
Více k exekucímNájem bytu, nájemní smlouva, změny nájmu, výpověď z nájmu

Nejste si jisti, jak má správně vypadat nájemní smlouva? Nebo nevíte, jaká zákonná práva a povinnosti máte jako nájemce či pronajímatel? Potřebujete se dozvědět, kdy je pronajímatel oprávněn zvýšit nájem či vypovědět nájemní smlouvu? Případně jste uzavřeli podnájemní smlouvu a chcete vědět, co podnájem obnáší?
Více k nájmůmPracovní poměr, pracovněprávní nároky a spory

Potřebujete se poradit jaká práva a povinnosti má zaměstnanec a zaměstnavatel? Nejste si jisti, co všechno má obsahovat pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce? Nebo chcete podat výpověď či okamžitě zrušit pracovní poměr a nevíte, kdy jste tak oprávněni učinit? Případně řešíte spor ohledně mzdy, náhrady škody nebo pracovního úrazu?
Více k pracovnímu poměruDopravní nehody, přestupky a trestné činy v dopravě

Spáchali jste během jízdy dopravní přestupek nebo trestný čin a nevíte, co bude dále následovat a jaký postih Vám hrozí? Potřebujete znát svá práva a povinnosti v přestupkovém a trestním řízení, ať již z pozice pachatele nebo poškozeného? Nebo řešíte dopravní nehodu a nejste si jisti, jak máte postupovat?
Více k dopravním nehodám a přestupkůmReklamace, vrácení zboží

Nevíte, jak máte správně postupovat při reklamaci a jaké jsou Vaše zákonné nároky? Prodejce Vaši reklamaci zamítl jako nedůvodnou? Nebo si nejste jisti, ve kterých případech můžete zakoupené zboží vrátit a jaká je lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy?
Více k reklamacímTrestné činy, trestní řízení

Bylo Vaše jednání na silnici kvalifikováno jako trestný čin? Případně jste stíháni pro jiný trestný čin a nevíte, jak probíhá trestní řízení? Nebo jste obětí trestného činu či jste byli jinak poškozeni protiprávním jednáním jiné osoby a nejste si jisti, jak máte dále postupovat?
Více k trestným činům a trestímu řízeníRozhodčí doložka a rozhodčí řízení

Chcete se dozvědět, jak probíhá rozhodčí řízení a v čem se liší od řízení soudního? Obsahuje Vaše smlouva rozhodčí doložku a Vy si nejste jisti, co to pro Vás obnáší? Chcete se informovat o náležitostech rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách či potřebujete poradit, jak do smlouvy zakomponovat platnou rozhodčí doložku?
Více k rozhodčí doložce a rozhodčímu řízeníZávazkové právo, smlouvy

Nejste si jisti, zda smlouva, kterou se chystáte uzavřít, obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, popřípadě máte obavy, zda jste uzavřeli platnou smlouvu? Chcete znát, jaká práva a povinnosti mají jednotlivé smluvní strany závazkového vztahu? Potřebujete poradit, ve kterých případech můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?
Více k závazkovému právu a smlouvámZdravotnické právo

Chcete se informovat, jaká práva a povinnosti máte jako pacient? Váš lékař postupoval non lege artis a odmítá uznat své pochybení? Nejste si jisti, na co máte nárok v případě, že Vám někdo způsobí škodu na zdraví? Chcete se dozvědět, kdo všechno je oprávněn nahlížet do Vaší zdravotní dokumentace? Zajímají Vás oprávnění a povinnosti zdravotnické záchranné služby?
Více ke zdravotnickému právu