Chcete se informovat, jaká práva a povinnosti máte jako pacient? Váš lékař postupoval non lege artis a odmítá uznat své pochybení? Nejste si jisti, na co máte nárok v případě, že Vám někdo způsobí škodu na zdraví? Chcete se dozvědět, kdo všechno je oprávněn nahlížet do Vaší zdravotní dokumentace? Zajímají Vás oprávnění a povinnosti zdravotnické záchranné služby?

Služby Právní linky ve zdravotnickém právu


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
10.12.2015

Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a života. Pro celé území České republiky platí jednotné bezplatné telefonní číslo pro zavolání zdravotní záchranné služby, a to 155. Volající by operátorovi této linky měl sdělit přesné místo události, kde je třeba poskytnout zdravotní pomoc, stav postiženého a případně i důležité informace, vázající se k jeho osobě, jako je například věk, zda užívá nějaké léky, apod. Operátor pak všechny tyto informace vyhodnotí a rozhodne o vyslání nejvhodnější výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. V případě, že je postižený ve vážném ohrožení života, může operátor dokonce volajícího instruovat, jak má postiženému pomoci do příjezdu záchranné služby. Cílem tohoto článku bude zaměřit se na organizaci a pravidla související s činností zdravotnické záchranné služby.

  ... celý článek
01.12.2015

Práva pacienta

Práva pacienta

Zajímá Vás, jaká máte práva při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení? Ta nejdůležitější z nich se dozvíte v těchto pěti radách zdarma. Základní zásadou je, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a dále právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Pacient je také oprávněn zvolit si poskytovatele zdravotních služeb nebo zdravotnické zařízení, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta a vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, než který mu je poskytuje, pokud nejde o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Kromě toho má však mnoho dalších dílčích práv, která budou rozebrána níže.

  ... celý článek