Legislativní změny od 1.4. do 30.4.2015

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.4. do 30.4.2015, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

357/2014 Sb.

31.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

1.4.2015

34/2015 Sb.

19.2.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.vyhlášky č. 345/2006 Sb.

1.4.2015

268/2014 Sb.

24.11.2014

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1.4.2015

 

 

Předpisy pozbývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

95/1985 Sb.

16.11.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

20.4.2015

70/2014 Sb.

9.4.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

30.4.2015

50/2014 Sb.

31.3.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

30.4.2015

 

 

Předpisy novelizované

Předpis

Publikováno

Název předpisu

Novelizováno

K datu

634/2004 Sb.

17.12.2004

Zákon o správních poplatcích

268/2014 Sb.

1.4.2015

274/2003 Sb.

27.8.2003

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

268/2014 Sb.

1.4.2015

449/2001 Sb.

31.12.2001

Zákon o myslivosti

357/2014 Sb.

1.4.2015

396/2003 Sb.

20.11.2003

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

34/2015 Sb.

1.4.2015

130/2003 Sb.

6.5.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

268/2014 Sb.

1.4.2015

58/2005 Sb.

8.2.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

268/2014 Sb.

1.4.2015

227/2009 Sb.

24.7.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

268/2014 Sb.

1.4.2015

375/2011 Sb.

8.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

268/2014 Sb.

1.4.2015

 

 

Zdroj: Beck-online.cz