Legislativní změny od 1.5. do 31.5.2015

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v období od 1.5. do 31.5.2015, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti, nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti

Žádné předpisy nenabývající účinnosti

 

 

Předpisy pozbývající účinnosti

Předpis

Publikováno

Název předpisu

K datu

402/2011 Sb.

16.12.2011

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

30.5.2015

162/2012 Sb.

30.5.2012

Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

31.5.2015

 

 

Předpisy novelizované

Žádné předpisy nejsou novelizované

 

 

Zdroj: Beck-online.cz