Legislativní změny od 1.3. do 31.3.2014

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.3. do 31.3.2014, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
1.3.2014


Předpisy pozbývající účinnosti
žádné právní předpisy nepozbývají účinnosti


Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
1.3.2014
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
1.3.2014
Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
1.3.2014
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
31.3.2014


Zdroj: Beck-online.cz