Legislativní změny od 1.6. do 30.6.2013

Naše právní poradna vám přináší informace o legislativních změnách právních předpisů v týdnu od 1.6. do 30.6.2013, tj které nové právní předpisy nabývají či pozbývají účinnosti nebo které jsou novelizované.

Předpisy nabývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
406/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.6.2013
98/2013 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
1.6.2013
108/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
1.6.2013
118/2013 Sb.
Vyhláška o energetických specialistech
1.6.2013
133/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání
1.6.2013
122/2013 Sb.
Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
1.6.2013
125/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
1.6.2013
140/2013 Sb.
Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středo¬českého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání
2.6.2013
139/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
3.6.2013
138/2013 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
4.6.2013
137/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta
5.6.2013
143/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
5.6.2013
144/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
5.6.2013
119/2013 Sb.
Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů
5.6.2013
145/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
13.6.2013
146/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
13.6.2013
147/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
13.6.2013
148/2013 Sb.
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
13.6.2013
135/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
15.6.2013
142/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna
19.6.2013
134/2013 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
30.6.2013
 
 
Předpisy pozbývající účinnosti
Předpis
Název předpisu
K datu
145/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
25.6.2013
143/2013 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
27.6.2013
128/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
30.6.2013
190/2002 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
30.6.2013
 
 
Předpisy novelizované
Předpis
Název předpisu
Novelizováno
K datu
231/2001 Sb.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
406/2012 Sb.
1.6.2013
1/1993 Sb.
Ústava České republiky
98/2013 Sb.
1.6.2013
380/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
125/2013 Sb.
1.6.2013
376/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
108/2013 Sb.
1.6.2013
110/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
144/2013 Sb.
5.6.2013
315/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
135/2013 Sb.
15.6.2013
256/2004 Sb.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
134/2013 Sb.
30.6.2013
591/1992 Sb.
Zákon České národní rady o cenných papírech
134/2013 Sb.
30.6.2013
513/1991 Sb.
Obchodní zákoník
134/2013 Sb.
30.6.2013
 
Zdroj: Beck-online.cz