Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zej ... 

Více zde
Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Oběti trestné činnosti se mnohdy pro následky trestného činu ocitnou v tíživé finanční situaci, kterou může způsobit například ztráta zaměstnání v  ... 

Více zde