K okamžiku, kdy je možné učinit projev vůle odmítnutí nebo přijetí dědictví

I. Úkon odmítnutí nebo přijetí dědictví mohou v úvahu přicházející dědici učinit kdykoli po smrti zůstavitele, nejpozději však do jednoho měsíce, k ... 

Více zde

K přechodu práva na náhradu za bolestné a ztížení společenského uplatnění na dědice zaměstnance

Právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo od 1. 1. 2007, smrtí zaměstnance nezaniká v plné výši se st ... 

Více zde

K jednání dědice mající za následek nemožnost odmítnutí dědictví

V úvahu přicházejícímu dědici se musí od soudu (soudního komisaře) dostat poučení o náležitostech, o způsobu a o účincích odmítnutí či neodmítnutí  ... 

Více zde