Judikáty

Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Nájmy  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
26 Cdo 2573/2008

K samovolnému snížení nájemného ze strany nájemce

Neplacením nájemného ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák., ve znění účinném do 30. 3. 2006 [nyní srov. ust. § 711 odst. 2 psím. b) obč. zák.], je vedle situace, kdy z titulu nájemného není placena žádná částka, rovněž situace, kdy nájemce neplatí nájemné v plné výši. Ze žádného právního předpisu totiž nevyplývá možnost, aby si nájemce v případě nesouhlasu s výší nájemného sám nájemné snížil, případně je dokonce neplatil vůbec.

 ... více
26 Cdo 4093/2008

K neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy

1. Ustanovení § 711 obč. zák. o zániku nájmu bytu se použije i na zánik nájmu družstevního bytu.

2. Výpověď pronajímatele z nájmu bytu je jednostranným, adresovaným právním úkonem, který musí vedle náležitostí stanovených v § 711 odst. 3 obč. zák. vyhovovat též obecným náležitostem právních úkonů vyplývajícím z ustanovení § 34 a násl. obč. zák., tj. mimo jiné nesmí odporovat zákonu, ani zákon obcházet a nesmí být ani v rozporu s dobrými mravy (§ 39 obč. zák.).

 ... více

1 

Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Nový občanský zákoník v PDF

Stáhněte si Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v PDF v úplném znění.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Oddlužení

Máte řadu dluhů, které nezvládáte splácet? Řešením pro Vás může být oddlužení.

Oddlužení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

Nejčtenější rady

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující

Odstoupení od smlouvy

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak najít dobrého advokáta

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Jak postupovat v případě darování

Jak podat trestní oznámení

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Promlčení závazků

Věcná břemena

Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění