Právní rady

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinnéh ... 

Více zde
Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastějších dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní sm ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné pro ... 

Více zde
Exekuce a její druhy

Exekuce a její druhy

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pr ... 

Více zde
Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy ... 

Více zde
Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

 Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vtahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu,  ... 

Více zde
Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

Rozhodli jste se, že někomu zapůjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o zápůjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž z ... 

Více zde
Promlčení dluhů a jiných závazků

Promlčení dluhů a jiných závazků

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže poža ... 

Více zde
Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a p ... 

Více zde
Jak najít dobrého advokáta

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních  ... 

Více zde
Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní  ... 

Více zde
Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Pokud se současný či bývalý zaměstnavatel nachází v insolvenčním řízení, zaměstnanci jsou chráněni jednak zákonem na ochranu zaměstnanců při p ... 

Více zde
Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Máte vůči dlužníku pohledávku zajištěnou jeho majetkem a v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek a na majetek prohlášen konkurz nebo povolen ... 

Více zde
Pravidla exekuce movitých věcí

Pravidla exekuce movitých věcí

V případě, že dlužník neplní řádně a včas své závazky, mnohdy nezbývá věřiteli nic jiného, než se svým nárokem obrátit na soud a posléze na ex ... 

Více zde
Co přinesla novela exekučního řádu

Co přinesla novela exekučního řádu

Jednou z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších legislativních změn je novela exekučního řádu účinná od 1.1.2013. Novelizace exekučního řádu zavádí spo ... 

Více zde
Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky

Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem spotřebitelského úvěru především negativně, tedy stanoví, jaké půjčky nebo jiné obdobné finanční služb ... 

Více zde
Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má každý nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo  ... 

Více zde
Jak předcházet exekuci

Jak předcházet exekuci

Možnost postižení majetku exekucí je bezesporu obavou spousty osob. Mnohdy lze však nařízení exekuce včas zabránit, pokud není dlužník pasivní a sv ... 

Více zde