Nový občanský zákoník - případy z praxe

Družstevní, nájemní a vlastní bydlení aneb výhody a nevýhody

Družstevní, nájemní a vlastní bydlení aneb výhody a nevýhody

Paní Jarmila Malinová se rozhodla opustit společnou domácnost, kterou vedla se svým přítelem Lubomírem, a to proto, že s ním již dále nechtěla žít  ... 

Více zde
Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Krásná zákoutí podhůří Beskyd lákají kdekoho. Jedno z těchto přírodou zalitých míst nabízela i vesnička Netolickov, kde se naskytla panu Václavu Bo ... 

Více zde
Katastr nemovitostí - Co je psáno, to je dáno

Katastr nemovitostí - Co je psáno, to je dáno

Pan Jindřich Malina se se svou rodinou rozhodl koupit byt, který viděl na prodej v novinách. Byt podle výpisu z katastru nemovitostí patřil Zdeňkov ... 

Více zde
Věcná břemena - služebnosti a reálná břemena

Věcná břemena - služebnosti a reálná břemena

Pan Malina je vlastník čtyř pozemků, z nichž na jednom má postavený dům a na zbylých třech má sady švestek a jabloní. Se švestkami byl pan Malina s ... 

Více zde
Vlastnické právo - povrch ustupuje půdě

Vlastnické právo - povrch ustupuje půdě

František Malina žil spokojený život ve svém rodinném domě do doby, než mu Tonda Jahoda řekl, že od 1.1.2014 už dům není jeho ale Milana Borůvky, k ... 

Více zde
Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba

Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba

Pan Jaromír Malina se rozhodl na svém pozemku postavit garáž pro svůj automobil. Jakmile započal se stavbou garáže, rozhodl se, že za zbytek staviv ... 

Více zde
Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí

Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí

V malé obci tři stavebníci postavili krásný moderní dům, který se skládal z devíti bytových jednotek. Vlastníkem tří z nich byl pan Václav Malina,  ... 

Více zde
Spoluvlastnictví – správa společné věci

Spoluvlastnictví – správa společné věci

Tonda Malina se svými dvěma bratry zdědil po svých rodičích krásné stavení. Dědictví nabyli bratři do spoluvlastnictví. Nejstarší Jenda se s těhotn ... 

Více zde
Ochrana slabší strany – neúměrné zkrácení

Ochrana slabší strany – neúměrné zkrácení

Dědeček Kamil Malina žil po celý život v rodinném domě na okraji malebné vesnice Jahůdkov. Jednalo se o velký dům s rozlehlou zahradou a  ... 

Více zde