Ke kupní smlouvě automobilu a odpovědnosti za vady v případě nesprávného uvedení roku výroby

Pokud kupní smlouva o prodeji automobilu obsahuje ujednání, že rok výroby předmětného automobilu byl 2007, přičemž ve skutečnosti byl vůz vyroben v ... 

Více zde

Ke lhůtě k vyřízení reklamace

Stanoví-li občanský zákoník lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (nen ... 

Více zde

K neupotřebitelnosti věci a její vadě

Neupotřebitelnost věci je posuzována se zřetelem k povaze a účelu věci. Věc, která je předmětem kupní smlouvy, je neupotřebitelnou, je-li vada neod ... 

Více zde

Ke lhůtě pro odstoupení od cestovní smlouvy při změně data začátku zájezdu (změně cestovní smlouvy)

Změna termínu zájezdu je změnou cestovní smlouvy podle § 852e obč. zák., která musí být provedena kvalifikovanou formou (tj. písemně), přičemž se z ... 

Více zde