Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Exekuce

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete mezi ně.


První rada právní poradny

Kupujte jen to, co skutečně potřebujete a co odpovídá Vaším skutečným potřebám. Život s dluhy nepodceňujte, mějte je pod kontrolou, neboť v případě jejich nesplácení ohrožujete i Vaši rodinu

Jestliže obtížně vycházíte s penězi nebo už nějaké dluhy splácíte, pořiďte si poznámkový blok a každou položku svých výdajů a veškerých nákupů si pečlivě zapisujte. Do bloku uveďte i všechny své příjmy, budete mít tak přesný přehled, zda jste již své příjmy přesáhli nebo Vám naopak nějaké prostředky zbývají. Často bývá také vhodné si stanovit určitý rozpočet na nákup věcí, které pro Vás sice nejsou nezbytné, ale přesto po nich toužíte a tento se snažit důsledně dodržovat. I stokoruna měsíčně určena výhradně na Vaše osobní potřeby Vás může příznivě motivovat. Pokud si však ve svých financích nesjednáte pořádek a Vaše dluhy budou narůstat, vystavujete v případě exekuce v nebezpečí i Vaše nejbližší.

Vzory dokumentů o dluhu:
vzor Uznání dluhu,
vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách,
vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky.


Druhá rada právní poradny

Vyhněte se lichvářům a neseriózním úvěrovým společnostem. Zápůjčka u banky bývá výhodnější a hlavně bezpečnější

V současnosti jsou reklamy a denní tisk zasyceny množstvím inzerátů a nabídek okamžitých zápůjček, bez nutností dokládání příjmů a dalšího. K těmto návrhům buďte obezřetní, většinou se jedná o lichvářské společnosti, které Vám sice poskytnou zápůjčku na ruku, v jakékoliv výši a bez žádných omezení, ale na oplátku budou po Vás vyžadovat tak vysoký úrok, že častokrát jeho celková výše několikanásobně převýší původní zapůjčenou částku a vy nebudete mít nikdy šanci dluh splatit. Vyřízení zápůjčky u banky bývá sice zdlouhavější a náročnější, ale nebudete uvedeni v omyl, jakou částku máte následně vrátit a budete bez obav, že by ji po Vás někdo nezákonným způsobem vymáhal prostřednictvím vyděračů, apod.


Třetí rada právní poradny

Před uzavřením smlouvy o zápůjčce či úvěru si vždy nejprve důkladně přečtěte smlouvu a smluvní podmínky vážící se ke smlouvě, zejména si zjistěte výši poplatků úroků, úroků z prodlení, smluvních pokut či jiných sankcí a nároků věřitele

V každé smlouvě se zaměřte hlavně na výši úrokové sazby za poskytnutí půjčky, zda se jedná o sazbu roční, měsíční či jinou, zda za zprostředkování půjčky platíte nějaký poplatek, do kdy je třeba dlužnou částku vrátit, zda není předčasné splacení úvěru sankcionováno, atd. Dávejte si také pozor, zda smlouva neobsahuje tzv. doložku přímé vykonatelnosti – v případě jejího podpisu má věřitel právo, za předpokladu, že svůj dluh včas a řádně nesplácíte, domáhat se jeho uhrazení rovnou exekucí na Váš majetek bez nutnosti předchozího soudního řízení.

Vzory smluv o půjčce:
smlouva o půjčce neúročené bez splátek,
smlouva o půjčce neúročené se splátkami,
smlouva o půjčce úročené bez splátek,
smlouva o půjčce úročené se splátkami.


Čtvrtá rada právní poradny

O podmínkách a důsledcích uzavření smlouvy o zápůjčce či úvěru se vždy před podpisem poraďte s advokátem

Pokud se rozhodnete zapůjčit si větší finanční obnos nebo vždy, když se Vám některé podmínky smlouvy zdají nejasné a nevíte, co přesně obnáší, je vhodnější před jejím uzavřením navštívit s touto smlouvou advokáta, který Vám tak může uvést všechny její vyplývající důsledky a rizika. Za tuto službu sice něco zaplatíte, ale budete přesně vědět, co podepisujete a zda se Vám skutečně vyplatí o zápůjčku požádat.


Pátá rada právní poradny

Neručte za zápůjčku či úvěr nikomu (ani známému), u nějž dobře a podobně neznáte jeho finanční situaci a majetkové poměry, vyhnete se tak nečekaným a nepříjemným životním situacím

Nejlepší radou by samozřejmě bylo: neručte nikdy, za nikoho a v žádném případě. Není neobvyklé, kdy rodinné či přátelské vztahy byly přetrhány právě v důsledku peněžních zápůjček či ručení za jejich splacení. Pokud se však přesto rozhodnete vystupovat v postavení ručitele, požadujte všechny údaje a dokumenty související se zápůjčkou, pravidelně kontrolujte, zda dlužník plní své závazky, a především se ujistěte, že osoba, za kterou ručíte, má dostatečné možnosti a finanční prostředky dluh splácet. V případě, že dlužník svým závazkům nedostává, může věřitel zaplacení dluhu požadovat přímo po Vás.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zajištění dluhu

Zástavní právo

Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Oddlužení jako způsob řešení úpadku

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Kdy je dlužník v prodlení

Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.