Anketa Právní linky mezi českými politiky k novému občanskému zákoníku

Anketa Právní linky mezi českými politiky k novému občanskému zákoníku

Právní linka oslovila lídry deseti největších stran a hnutí, které mají podle průzkumů šanci k zisku více než pěti procent hlasů v letošních předčasných volbách. Do jednoho týdne od rozeslání dotazů odpověděli lídři a zástupci čtyř politických stran: KSČM, Strana práv občanů Zemanovci, Strana zelených a KDU-ČSL.

Právní linka jim položila tyto čtyři dotazy:

Seznámili jste se podrobně s návrhem nového občanského zákoníku?
Jste pro odložení jeho účinnosti? Pokud ne, uveďte prosím, důvody, pokud ano, také prosím napište, co vás k tomu vede a na jak dlouho by se podle vás měla platnost nového občanského zákoníku odložit.
Jak vnímáte novinky v občanském zákoníku?
Bude podle vás nový Občanský zákoník přínosný pro občany?

Z odpovědí vyplynulo, že lídři zmíněných politických stran jsou až na komunisty pro to, aby nový občanský zákoník začal platit již od prvního ledna 2014, tak jak rozhodli poslanci minulé sněmovny. „Je třeba upozornit na nevhodnost pozdního projednávání doprovodných zákonů, které byly přijímány až v posledních týdnech. S tím souvisí nedostatek času soudů, jiných orgánů i občanů na přípravu na příslušné změny. Odklad účinnosti NOZ či kteréhokoli zásadního doprovodného zákona však už nyní nelze reálně stihnout, aniž by vypukl chaos. Nezbývá tedy, než aby se praxe se vzniklou situací poprala. Po několika měsících účinnosti můžeme identifikovat největší chyby a navrhnout příslušné dílčí novely,“ míní například předseda Strany zelených Ondřej Liška.

Nový zákoník podle něj přináší lidem „větší ochranu slabší strany, silnější důraz na osobnostní práva člověka, zvyšuje smluvní volnost“.

Proti odložení účinnosti nového občanského zákoníku je i předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „Do právního systému by to vneslo ještě větší zmatky,“ uvedl Pavel Bělobrádek. Nový zákoník je podle něj pro občany přínosný, „je třeba, ale řádné osvěty, protože je to významná změna“.

Místopředseda Strany práv občanů Zemanovci Vladimír Kruliš míní, že odklad účinnosti by přicházel v úvahu jen tehdy, kdyby se nepodařilo přijmout navazující právní normy, což podle něj zatím nehrozí. „Nový zákoník je nevyhnutelný,“ uvedl Vladimír Kruliš.

KSČM nechala odpovědi na dotazy Právní linky vypracovat svého stínového ministra spravedlnosti Stanislava Grospiče. Ten jediný ze čtyř stran, které na anketní otázky odpověděly, je proti tomu, aby nový občanský zákoník začal prvního ledna platit.

„Jeho přijetí Parlamentem ČR bylo unáhlené, bez nezbytné prováděcí legislativy. Jde o hlubokou změnu právního prostředí České republiky, která se promítne téměř do všech oblastí společenských vztahů,“ uvedl Grospič. „Podle mého názoru pro většinu občanů i právnických osob bude velice obtížné se v novém občanském zákoníku orientovat,“ dodal stínový ministr spravedlnosti za KSČM Grospič.Kompletní odpovědi jednotlivých lídrů a zástupců stran:

Ondřej Liška, předseda Strany zelených

Jsem seznámen se základy, podobně jako u „starého“ zákoníku. Informace lze čerpat například z internetových stránek Ministerstva spravedlnosti: http://obcanskyzakonik.justice.cz.

Je třeba upozornit na nevhodnost pozdního projednávání doprovodných zákonů, které byly přijímány až v posledních týdnech. S tím souvisí nedostatek času soudů, jiných orgánů i občanů na přípravu na příslušné změny. Odklad účinnosti NOZ či kteréhokoli zásadního doprovodného zákona však už nyní nelze reálně stihnout, aniž by vypukl chaos. Nezbývá tedy, než aby se praxe se vzniklou situací poprala. Po několika měsících účinnosti můžeme identifikovat největší chyby a navrhnout příslušné dílčí novely.

Nový občanský zákoník nahrazuje zákoník z roku 1964, který i přes řadu novel odpovídá době svého vzniku. Je značně formální, neúplný a v mnoha případech pro lidi nevýhodný. Novinky v novém zákoníku tu nejsou samy pro sebe, ale pro veřejnost. Přináší lidem noho nových práv a výhod, ale také vyšší odpovědnost. Upřednostňuje spravedlnost před formálním zákonem. Poprvé se v něm výslovně říká, že nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. A to je dobře.

Jsme přesvědčeni o potřebnosti a prospěšnosti změn, které NOZ přináší. Povede k větší ochraně slabší strany, silnějšímu důrazu na osobnostní práva člověka, zvyšuje smluvní volnost. 

Vladimír Kruliš, SPOZ

Seznámil jsem se s hlavními body nového občanského zákonníku, ale neměl jsem čas si ho detailně prostudovat.

Odklad účinnosti by přicházel v úvahu jen tehdy, kdyby se nepodařilo přijmout navazující právní normy, což zatím nehrozí.

Je zřejmé, že neustále novelizovaný občanský zákonník, který má svoje kořeny v 60-tých letech minulého století, už nevyhovoval současným potřebám. Nový zákoník je nevyhnutelný.

Ano.

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

Ne, podrobně ne.

Ne, vneslo by to do právního systému ještě větší zmatky.

Většinu velmi pozitivně.

Věřím že ano, je třeba, ale řádné osvěty, protože je to významná změna.

JUDr. Stanislav Grospič, stínový ministr spravedlnosti KSČM

Ano, se zněním občanského zákoníku jsem se seznámil. 

Ano, jsem pro odložení účinnosti nového občanského zákoníku. Jeho přijetí Parlamentem ČR bylo unáhlené, bez nezbytné prováděcí legislativy. Jde o hlubokou změnu právního prostředí České republiky, která se promítne téměř do všech oblastí společenských vztahů. Je postaven na preferenci majetkového cenzu, navíc je plný archaických výrazů neodrážející současnost.

Jako určitý historický anachronismus a dále výrazný posun k preferenci usnadnění velkých majetkových převodů a reálného omezení sociálních i politických práv. Nejvíce vnímám negativní omezení specifika pracovněprávních vztahů. 

Podle mého názoru pro většinu občanů i právnických osob bude velice obtížné se v novém občanském zákoníku orientovat. Přínosem bude především pro tzv. "renovované firmy", které se soustředí na různé stupně výkladu nového občanského zákona a učí si z toho soukromý byznys. Vnímám především rozsáhlost nového občanského zákoníku, který se zdaleka nesoustředí na občansko-právní vztahy, ale předsevzal si kodifikaci celého soukromého práva.