Autorský zákon bude pravděpodobně novelizován

Autorský zákon bude pravděpodobně novelizován

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizovaného znění autorského zákona, na jehož základě má například dojít k prodloužení ochranné doby práv výkonných umělců z 50 na 70 let od vydání zvukového záznamu.

Návrh také nově upravuje spojená díla, která vznikla ve spojitosti hudby a textu dvou různých autorů. Těmto dílům by měla příslušet ochrana majetkových práv 70 let po smrti autora té složky, který zemřel později. Novela se zabývá rovněž tzv. osiřelými díly, tedy díla, u nichž není znám autor. Osiřelá díla by bylo možné ve stanovených případech zveřejnit bez nároku na odměnu, ta by příslušela pouze autorovi, pokud by se následně přihlásil. Vláda vypracovala novelu za účelem transponování evropské směrnice 2011/77/EU.