Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru

Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru

Rozhodli jste se prodat svůj automobil a namísto vlastního vyhledávání potencionálních kupců, jste zvolili, že tímto úkolem pověříte autobazar? I když se tohle řešení může mnohdy zdát jako nejjednodušší a prakticky bez starostí, neboť Vám odpadne povinnost vyřizovat formality a aktivně vyhledávat zájemce, je třeba pamatovat na to, že i prodej vozidla prostřednictvím autobazaru může být značně rizikový. V nejhorším případě můžete zůstat jak bez prodávaného automobilu, tak i bez peněz. Následující rady mohou sloužit i pro kupující v autobazaru, neboť i jim mohou poskytnout důležité informace, na co se při nákupu vozu mají zaměřit.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Vždy si vybírejte zavedený a renomovaný autobazar

Nejlepším řešením je samozřejmě vždy obejít více autobazarů, zjistit si jejich účtované provize za prodej a další smluvní podmínky a tyto informace porovnat. Mějte však na paměti, že autobazar, který se zdá z Vašeho pohledu pro Vás nejvýhodnější a nejzajímavější, nemusí svou nabídku skutečně dodržet. Při výběru autobazaru je lepší dát na osvědčené značky, které na trhu působí již delší dobu než nově vznikajícím a následně krachujícím menším autobazarům. Proto se vyplatí využít všech možností, jak se dozvědět o zvoleném autobazaru co nejvíce, například prostřednictvím recenzí, zkušeností známých apod. Policie i soudy řeší ročně několik desítek případů podvodných jednání autobazarů – mezi nejčastější prohřešky patří přetáčení tachometru, uvádění odlišného stáří automobilu, nebo dokonce nezaplacení kupní ceny prodávajícímu. Nezařaďte se proto také mezi další z mnoha podvedených.


Druhá rada právní poradny

Ověřte si, zda je autobazar pojištěn pro případné škody

Soud řešil případ ženy, která se rozhodla prodat svůj vůz, a jelikož si chtěla ušetřit starosti, svěřila prodej autobazaru. Ve finále však zůstala bez peněz i automobilu a navíc ještě musela následně platit drahé náklady soudního řízení, v němž se domáhala svých práv. Jak k tomu mohlo dojít? Vystavený automobil byl po několika dnech z areálu autobazaru odcizen a vzhledem k tomu, že autobazar nebyl pro tyto situace pojištěn a navíc s nimi okradená žena uzavřela takový druh smlouvy, který jejich odpovědnost zcela vylučoval, neměla prodávající nárok na žádnou náhradu škody. Nepomohly jí ani soudy, na které se obrátila pro pomoc, ty naopak daly za pravdu autobazaru, že v tomto případě za krádež vozidla neodpovídal. K tomu na co si máte dávat pozor při uzavíraní smlouvy s autobazarem, se dostaneme níže, co se však týče možných škod, vždy požadujte od autobazaru potvrzení, že je pojištěn pro různé druhy událostí a trvejte na uvedení jejich odpovědnosti za škodu způsobenou na automobilu přímo ve zprostředkovatelské smlouvě o prodeji automobilu.


Třetí rada právní poradny

Jakou smlouvu s autobazarem můžete uzavřít

Prodávající může s autobazarem uzavřít komisionářskou smlouvu. Kupní smlouvu s kupujícím pak uzavírá sám autobazar, Váš podpis na kupní smlouvě proto nebude třeba. Automobil zůstává ve vlastnictví prodávajícího, dokud vlastnické právo nenabude kupující. Autobazar nese odpovědnost za svěřený automobil, pokud neprokáže, že škodu nemohl odvrátit. Další z často uzavíraných smluv bývá zprostředkovatelská smlouva. Jestliže však s autobazarem uzavřete tuto smlouvu, kupní smlouvu s kupujícím budete podepisovat vy a nikoliv autobazar, neboť ten se touto smlouvou zavazuje pouze obstarat Vám za odměnu uzavření kupní smlouvy či příležitosti k jejímu uzavření.

Vzory kupních smluvkupní smlouva na auto.


Čtvrtá rada právní poradny

Na co si dát ve smlouvě pozor

Ověřte si, jak rychle autobazar po prodeji vyplácí peníze a trvejte na tom, že ve smlouvě musí být uveden nejen termín výplaty peněz, ale také sankce za jeho nedodržení. Dále trvejte na tom, že převod vlastnického práva k vozidlu na kupujícího se uskuteční až po uhrazení kupní ceny a nepodepisujte žádné univerzální plné moci. Pamatujte na skutečnost, že při komisním prodeji na sebe autobazar nepřebírá žádnou odpovědnost za závady, které mohou na vozidle vzniknout, ať právní nebo technické. Nový vlastník se tedy v případě reklamace bude obracet na Vás.


Pátá rada právní poradny

Jednou z možností je také přímý prodej automobilu autobazaru

Pokud se chcete vyvarovat výše uvedených možných rizik, můžete si najít autobazar, který od Vás automobil přímo odkoupí. Tento způsob má své výhody i nevýhody pro obě smluvní strany. Peníze za prodej automobilu obvykle dostanete ihned a nemusíte čekat i několik měsíců, než se najde vážný zájemce o koupi. Oproti tomu však kupní cena, kterou Vám autobazar vyplatí, bývá obvykle nižší, než jakou byste mohli skutečně získat, kdybyste si prodej automobilu nechali autobazarem pouze zprostředkovat. Autobazar naopak počítá s tím, že se mu odkoupený vůz podaří alespoň o 20% výhodněji prodat, vystavuje se však nejistotě, zda se mu to skutečně podaří. V případě odkupu automobilu autobazarem dochází k uzavření klasické kupní smlouvy o prodeji automobilu.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 15.5.2018:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník