ČSSD navrhuje povinné střídání rodičů na rodičovské dovolené

ČSSD navrhuje povinné střídání rodičů na rodičovské dovolené

Česká strana sociálně demokratická má ve svých volebních návrzích mnoho změn týkajících se zejména rodin s dětmi.

Mezi jeden z takovýchto návrhů patří například zavedení povinného střídání matky a otce na rodičovské dovolené. Dále ČSSD usiluje o to, aby mateřské školy byly povinné přijmout děti již od tří let, nikoli až od okamžiku, kdy dosáhnou předškolního věku, přičemž školky by měly mít stanoveny minimální dobu, po kterou musí být otevřeny. Dále sociální demokraté uvažují o tom, aby o děti mohly pečovat i tzv. certifikované chůvy, jejichž odměny by upravoval zákon. Jestli se některé z těchto navrhovaných změn ČSSD podaří prosadit, je nyní otázkou.