Maturity z českého jazyka se možná budou nahrávat

Maturity z českého jazyka se možná budou nahrávat

Vyučující českého jazyka prostřednictvím Asociace středoškolských češtinářů vstoupili do diskuse ohledně opětovných změn státních maturit.

Dle středoškolských učitelů by se hodnocení slohových prací měly věnovat nezávislé osoby a nikoli vyučující jednotlivých škol, neboť tak může dojít ke snížení kvality přípravy studentů na státní zkoušku, kdy jejich učitelé jsou obvykle k jejich pracím shovívavější. Dále Asociace středoškolských češtinářů navrhuje, aby se ústní část z českého jazyka nahrávala a v případném přezkumném řízení by pak záznam mohl být použít jako důkaz. Středoškolští učitelé však souhlasí s tím, aby maturitní zkouška měla pouze jednu úroveň, namísto známek by ovšem výkon studentů hodnotili v procentech. Tyto změny by měly být zavedeny až v následujících letech.