Pomazánkové máslo si už nekoupíme. Další z mnoha absurdit Evropské unie

Pomazánkové máslo si už nekoupíme. Další z mnoha absurdit Evropské unie

Česká Republika prohrála letitý spor s Evropskou komisí o označení tradičního pomazánkového másla. Podle unijních předpisů lze za máslo označovat pouze ty výrobky, jež mají obsah mléčného tuku nejméně 80 procent.

Množství tuku v typických českých pomazánkových máslech se však pohybuje okolo 31 procent. Přestože ČR usilovala o udělení výjimky, na jejímž základě by pomazánkové máslo bylo považováno za tradiční specialitu se specifickým charakterem a chuťovými a technologickými vlastnostmi – Evropský soudní dvůr této žádosti nevyhověl a od nynějška si namísto pomazánkového másla budeme kupovat „roztíratelný tuk“ – název, který ve mně vzbuzuje různé pocity, rozhodně ne však chuť si pomazánkové máslo.

Přitom tomu není tak dávno, kdy jsem se vydala do obchodu koupit jahodovou marmeládu, avšak neuspěla jsem, v regálech byly pouze džemy, o kterých jsem si odjakživa myslela, že jsou to pouze ošizené marmelády bez žádné složky ovoce. Vysvětlení jsem však záhy zjistila, Evropská komise totiž nařídila používat název marmeláda pouze pro produkty z citrusových plodů, všechny ostatní „marmelády“ se smějí označovat pouze jako džemy.

Všechna tato opatření mají sloužit k ochraně spotřebitelů, aby nedocházelo ze strany prodejců k jejich klamání - já si však kladu otázku, budou mít tyto změny požadovaný dopad? Copak si někdo z nás v hospodě objednává kolu s „tuzemákem“? Nebo snad budeme říkat, že si na večeři dáme chleba s roztíratelným tukem?

To jsou však pouze mé osobní výhrady, neboť Evropské Unii byla pro rok 2012 dokonce udělena Nobelova cena za mír, porotci zřejmě zohledňovali i to, že některé unijní orgány v důsledku „světového míru“ mají tolik času, že si ho mohou dovolit věnovat nesmyslným změnám pro nás zažitých názvů produktů. Nyní jen, abychom čekali, co se Evropské komisi nezlíbí v budoucnu a co budeme marně hledat v obchodě příště.

 


Koncipient Mgr. Sabina Krajíčková z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního a v dalších oborech práva.
Specializace: občanské právo, rodinné právo, přestupkové právo.