Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 

Krátká poznámka k Benešovým dekretům

Krátká poznámka k Benešovým dekretům

V rámci druhého kola prezidentské kampaně se opětovně otevřela otázka tzv. Benešových dekretů. V jedné z debat zmínil prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg, že tyto jsou právně vyhaslé. Dále pak dodal, že „odsun německé menšiny z Československa v roce 1945 je z dnešního pohledu porušením lidských práv a kdyby se posuzoval dnes, asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta ocitla v Haagu.“

Karel Schwarzenberg si zkusil zaspekulovat, jak by se k dané věci stavělo současné právo.

Nicméně obecně by mělo platit, že na činy a události, které se udály v minulosti, není možné nahlížet dle současného pohledu na věc, nýbrž právě očima té dané doby.

Je zřejmé, že to, co nastalo po vydání těchto dekretů v souvislosti s odsunem německé menšiny, je nutné morálně odsoudit. Proto jsem hrdý na to, že prezident Václav Havel našel s odstupem 50 let dostatečnou odvahu a v rámci sebereflexe našeho národa se za nás všechny německým občanům omluvil. Musím však dodat, že jenom stěží však můžeme učinit objektivní rozbor tehdejších událostí dnešním pohledem. Jsem tedy toho názoru, že bychom už měli nechat Benešovy dekrety spát a poučit se z chyb a křivd, které v minulosti napáchaly.

 


Autorem článku pro web Právní linka je advokát Mgr. Tomáš Krásný z advokátní kanceláře Kausta & partneři.
Specializace: trestní právo, přestupky, odpovědnost za vady a škodu, exekuce
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.