Můj pohled na amnestii prezidenta

Můj pohled na amnestii prezidenta

Prezident republiky Václav Klaus využil v úterý dne 1. ledna 2013 svého práva daného mu Ústavou a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky vyhlásil dílčí amnestii.

Otevřeně se přiznávám, že mě osobně amnestie pana prezidenta překvapila. A to načasováním i svou rozsáhlostí. Troufnu si tvrdit, že s výjimkou věčného optimismu vězněných osob, kteří vždy spojují jakoukoliv událost s možnou amnestií prezidenta, amnestii čekal málokdo, a když už, pak ne tak rozsáhlou.

Nechci a nebudu polemizovat o ústavním právu pana prezidenta vyhlásit amnestii či někomu udělit milost. Stejně tak nebudu polemizovat o některých spekulacích, že v části je amnestie mířená cíleně na prominentní a známé osoby nebo, že amnestie má být alespoň krátkodobým řešením nedobré finanční situace ve vězenství. O spravedlnosti amnestie ve vztahu k bezúhonné veřejnosti a zejména poškozeným, kteří se již ve většině případů v civilním řízení, z důvodu promlčení svých nároků, odškodnění a satisfakce nedočkají, by se mi psalo těžko.

Právo prezidenta republiky, vyhlásit amnestii či udělit milost, dané mu Ústavou ale musím jako advokát respektovat.

Co mi však na této amnestii osobně vadí je její načasování a stanovení doby účinnosti ve vztahu k k datu jejího vyhlášení. Prezident totiž amnestii vyhlásil dne 1.1.2013 a její účinnost stanovil už na následující den 2.1.2013. Tímto svým „gestem“ tak již dne 1.1.2013 prezident připravil mnoha vězeňským pracovníkům, soudcům, státním zástupcům a pracovníkům dalších zainteresovaných orgánů a institucí „úžasný“ Nový rok a současně dal do pohybu obrovskou mašinérii nutných administrativních a soudních rozhodnutí, které je nutno realizovat, zejména u osob nacházejících se ve věznicích ve výkonu trestu odnětí svobody či vazbě, nejpozději do půlnoci dne 2.1.2013. To proto, aby nebyly porušeny jejich ústavně zaručená práva.

Lze namítnout, že v jinou dobu by to probíhalo stejně. Myslím si opak. Kdyby byla amnestie vyhlášena dne 1.1.2013 a její účinnost stanovena například na den 7.1.2013, pak by všechny zainteresované složky státu měly dostatek prostoru a času vyhlášenou amnestii připravit a realizovat, zvlášť když se dotýká asi celkem 7500 osob, ale to bychom nesměli být v České republice. Jde totiž i o pochopení a znalost praktické stránky takového rozhodnutí, kdy nelze pouze egoisticky realizovat své ústavní právo bez ohledu na respektování navazující práce mnoha dalších osob. Přitom jenom stačilo se poučit z amnestie Václava Havla z roku 1990.

Pro mě tak Václav Klaus ze svého prezidentského úřadu, nejen se shora uvedených důvodů, odejde s dalším černým puntíkem, který si k jeho osobě ve svém zápisníku také k datu 1.1.2013 znamenám.

Budu teď s napětím očekávat s čím přijde nový prezident, pokud se jej ovšem vůbec letos dočkáme.

 


Advokát Mgr. Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva
Specializace: trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky