Souhlasím s Vámi, pane prezidente!

Souhlasím s Vámi, pane prezidente!

Prezident republiky v minulých dnech vetoval novelu trestního zákoníku, která má za cíl řešit přeplněnost českých věznic. Zásadní nesouhlas prezident projevil především s převodem pravomoci rozhodovat o předčasném propuštění vězně na ředitele věznic s tím, že tato rozhodnutí by měl soud pouze potvrzovat.

Současně prezident vytknul návrhu úpravu, dle které může soud pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy uložit omezení zdržet se řízení motorových vozidel. K tomuto prezident uvedl, že nerozumí tomu, jakou souvislost má řízení motorových vozidel s neplacením alimentů, naopak se domnívá, že znemožnění používání motorových vozidel může ztížit výdělečné možnosti a tedy i schopnost platit výživné. Toto ustanoveni tak prezident považuje za nesmyslné, kontraproduktivní a diktované pouze podprahovými emocemi.

Ačkoliv to nebývá často, v tomto případě plně souhlasím s uvedenými názory a také prezidentským vetem Václava Klause. V navrhovaném znění novelu schválenou parlamentem a senátem považuji za diletantské řešení!

Přesunout pravomoci rozhodovat o předčasném propuštění vězňů ze soudců na ředitele věznic a tímto způsobem řešit přeplněnost českých věznic postrádá zdravý selský rozum a velice by mě zajímalo vysvětlení tohoto rozhodnutí ze strany jednotlivých poslanců, senátorů i členů expertní komise, kteří tento návrh připravili a kteří pro tento návrh hlasovali. Stejně naivní je i představa uvedených osob o tom, že trestní jednání neplatičů výživného vyřeší trest zákazu řízení motorových vozidel.

Bohužel asi nebudu daleko od pravdy, že mnoho politiků, poslanců, senátorů a členů vlády lze dnes označit za osoby absolutně neznalé potřeb práva a potřeb českého právního systému. Svou roli ve schválení uvedené novely nepochybně hraje i nízká úroveň politické odpovědnosti, která je průvodním znakem krize současného modelu reprezentativní demokracie.

Ale to přece není nic nového, nebo se snad mýlím?

 


Advokát Mgr. Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva
Specializace: trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky