Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Názor advokáta

Tresty za Vítkov považuji stále za nepřiměřené. Soud zvolil špatné řešení – exemplární potrestání, říká advokát Petr Kausta

Tresty za Vítkov považuji stále za nepřiměřené. Soud zvolil špatné řešení – exemplární potrestání, říká advokát Petr Kausta

Advokát Petr Kausta z Advokátní kanceláře Kausta & partneři se po čtyřech letech od chvíle, kdy se ve Vítkově odehrál žhářský útok na domek, v němž žila romská rodina, vrací k celé kauze. Petr Kausta zastupoval u soudu jednoho z obžalovaných, Davida Vaculíka. Ten spolu se třemi kamarády podle obžaloby zaútočil na dům obývaný romskou rodinou v noci na 19. dubna 2009. Do oken hodili zápalné lahve. Dům začal okamžitě hořet. Tři lidé byli zraněni, nejvážněji tehdy ani ne dvouletá holčička. Dítě mělo popáleniny na 80 procentech těla a přišlo o tři prsty na rukou.

Petr Kausta případ nepovažuje stále za ukončený. „Zaznamenal jsem většinu názorů, že tresty, které v této kauze padly, byly nepřiměřené – exemplární, což je v našem právním systému nepřijatelné, proto spoléhám i na věcné a spravedlivé rozhodnutí ústavního soudu.“

Už jsou to čtyři roky od činu, shrňte prosím, co se od rozsudku vlastně stalo, jaké kroky jste v případu ještě podnikli?

Poté, co můj klient neuspěl se svým odvoláním u odvolacího soudu a následně ani s dovoláním u Nejvyššího soudu, podal ústavní stížnost, o které ještě podle mých informací nebylo k dnešnímu dni Ústavním soudem rozhodnuto. Pokud je mi známo, ústavní stížnost podal i odsouzený Lukeš. Odsouzení Müller a Cojocaru si podle mých informací nepodali ani dovolání a ani ústavní stížnost, nicméně oba žádali prezidenta republiky o milost – nebylo jim vyhověno.

Můžete dnes s odstupem říci, co vám ten případ profesně dal, co přinesl veřejnosti a právnímu vědomí české populace?

Je třeba říci, že tato kauza byla výjimečná tím mediálním rozměrem. Podle mého názoru žádná předchozí kauza nebyla v České republice de facto v přímém přenosu přenášena v médiích, jak tomu bylo v tomto případě. Pokud se jedná o zákonnost procesu, pak o něm mám stále pochybnosti, které jsem vtělil do všech řádných i mimořádných opravných prostředků, včetně ústavní stížnosti, které jsem jménem klienta podal. Pokud se jedná o veřejnost, pak nevím, co si kdo z této kauzy odnesl. Já jsem zaznamenal většinu názorů, že tresty, které v této kauze padly, byly nepřiměřené – exemplární - což je v našem právním systému nepřijatelné, proto spoléhám i na věcné a spravedlivé rozhodnutí Ústavního soudu.

Udělal byste dnes, jako obhájce jednoho z odsouzených, David Vaculíka, něco jinak?

Neudělal, myslím, že jsem pro klienta udělal maximum. Uplatnil jsem všechny oprávněné námitky klienta, zejména námitky k procesnímu vedení hlavního líčení – soudního procesu ze strany Krajského soudu v Ostravě, tedy zejména námitky k jeho právu na spravedlivý proces. Toho se mému klientovi, dle mého názoru, nedostalo.

Co nyní dělá váš mandant a co ostatní odsouzení? V jakém jsou rozpoložení?

Pokud se jedná o tuto otázku, mohu toliko uvést, že můj klient řádně vykonává trest odnětí svobody ve věznici. Jsem s ním v kontaktu. Pokud se jedná o ostatní odsouzené v této kauze, pak o těchto jiné informace, než jsem uvedl v úvodu, nemám.

Kdybyste se dnes rozhodoval, zda do podobně náročného případu jít, udělal byste to?

Ano. Je to má práce, která mě baví a naplňuje. Každý má právo na obhájce a na spravedlivý proces. Práce obhájce je o tom, aby svého klienta co nejúčinněji hájil, provedl jej trestním řízením, hájil a bránil jeho práva daná mu zákonem a dohlížel na zákonnost procesu.

Jaká je šance na změnu rozsudku?

Věřím, že námitky mého klienta Ústavní soud věcně posoudí jako oprávněné a věc vrátí zpět před Krajský soud v Ostravě.

Kdo by za takové situace kauzu řešil, když soudce Studnička zemřel?

Věc by dostal přidělenou jiný soudce, resp. senát, který by v intencích pokynů Ústavního soudu ve věci znovu jednal.

Myslíte si, že tvrdé rozsudky odradily extremisty od dalších podobných útoků?

S žádnými extrémisty se nestýkám, takže nevím, zda rozsudky v této kauze na nějaké extrémisty zapůsobily či nikoli. Osobně se ale domnívám, že v řízení nebylo prokázáno, že by můj klient byl extrémista. Obecně jsem přesvědčen, že tzv. „exemplární tresty“ jsou v našem právním řádu nepřípustné, což ostatně již ve svých dřívějších rozhodnutích deklaroval Ústavní soud. Proto vkládám naději v rozhodnutí Ústavního soudu. Spravedlivým procesem je v demokratické společnosti míněno i to, že za stejné činy u různých osob musí padnout podobné tresty, byť o nich rozhodují místně příslušně jiné soudy. Tato zásada podle mého názoru nebyla v tomto případě naplněna.

 


Advokát Mgr. Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva
Specializace: trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.