Nejvyšší správní soud se obrátil na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou právní otázkou ohledně přípustnosti bezpečnostních kamer

Nejvyšší správní soud se obrátil na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou právní otázkou ohledně přípustnosti bezpečnostních kamer

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku v souvislosti s provozováním kamerového systému na soukromých domech. Kamerový systém instalují vlastníci na své nemovitosti zejména z důvodu ochrany svého majetku.

Právo na ochranu majetku však často naráží na právo ochranu soukromí. Nejvyšší správní soud tak soudní dvůr Evropské unie žádá o závazný výklad evropské směrnice o ochraně fyzických osob v případě zpracování osobních údajů. Předběžná otázka se týká případu, kdy muž nainstaloval na dům své manželky kameru, neboť samotný dům, ale i manželka byli častým terčem útoků ze strany neznámých násilníků. Na základě kamerového snímání se tak podařilo odhalit totožnost těchto osob, ale tyto důkazy nemohly být v trestním řízení použity a navíc muži byla uložena pokuta za neoprávněné provozování kamerového systému. Tento se následně začal bránit u soudu s tím, že kameru instaloval výlučně pro své potřeby. Soudní řízení bylo přerušeno do doby, než Soudní dvůr Evropské unie položenou předběžnou právní otázku posoudí.