Pokuty za přestupky budou výrazně vyšší

Pokuty za přestupky budou výrazně vyšší

Sankční ustanovení zákona o přestupcích čekají v příštím roce změny spočívající ve zvýšení pokut u vybraných přestupků, přičemž v případě opakovaného páchání stejného přestupku budou pokuty až trojnásobně vyšší než doposud.

Přísnější sankcionování se týká například rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, neoprávněného založení skládky či neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Změna má přispět k efektivnějšímu ukládání sankcí s ohledem na závažnost spáchaného přestupku.