Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích

Novela zákona o elektronických komunikacích má směřovat zejména proti nekalým praktikám operátorů, volající se tak mohou těšit na několik příznivých změn.

Původní návrh, aby byl operátorům uložen zákaz ukládat smluvní pokuty, v případě, že účastník předčasně ukončí smlouvu, sice neprošel, nicméně novela stanoví limit pro možnou výši smluvní pokuty, kterou si budou moci operátoři za předčasné vypovězení smlouvy účtovat, a to takový, že nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením. Podmínky se změní i například pro automatické prodlužování smluv, kdy operátor bude nově povinen informovat účastníka smlouvy nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy o možnosti a způsobu, jak smlouvu ukončit.