Poslanecká sněmovna schválila novou úpravu splatnosti obchodních závazků

Poslanecká sněmovna schválila novou úpravu splatnosti obchodních závazků

Závazky v obchodním styku budou muset být plněny v zákonem stanovených lhůtách. Poslanecká sněmovna odmítla návrh Senátu, který umožňoval prodloužit lhůtu splatnosti závazků u veřejných zadavatelů, kteří poskytují zdravotní služby a schválila původní návrh, podle něhož je maximální zákonná lhůta splatnosti dodávek zboží a služeb stanovena na 30 dní.

Lhůtu si budou moci na 60 dnů prodloužit podnikatelé pouze ve výjimečných případech, nebude-li to hrubě nespravedlivé. Ti, kteří se octnou v prodlení s plněním svého závazku po výše uvedené době, budou muset kromě úroků z prodlení a nákladů soudního řízení hradit věřitelům paušální částku ve výši 1.200,- Kč za výdaje spojené s vymáháním pohledávky.