Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 

Poslanecká sněmovna schválila novou úpravu splatnosti obchodních závazků

Poslanecká sněmovna schválila novou úpravu splatnosti obchodních závazků

Závazky v obchodním styku budou muset být plněny v zákonem stanovených lhůtách. Poslanecká sněmovna odmítla návrh Senátu, který umožňoval prodloužit lhůtu splatnosti závazků u veřejných zadavatelů, kteří poskytují zdravotní služby a schválila původní návrh, podle něhož je maximální zákonná lhůta splatnosti dodávek zboží a služeb stanovena na 30 dní.

Lhůtu si budou moci na 60 dnů prodloužit podnikatelé pouze ve výjimečných případech, nebude-li to hrubě nespravedlivé. Ti, kteří se octnou v prodlení s plněním svého závazku po výše uvedené době, budou muset kromě úroků z prodlení a nákladů soudního řízení hradit věřitelům paušální částku ve výši 1.200,- Kč za výdaje spojené s vymáháním pohledávky.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.