Archivace webu – odkaz budoucím generacím

Archivace webu – odkaz budoucím generacím

Kdo není na Internetu, jakoby ani nebyl. Denně vznikají miliony nových webových stránek a prezentací. Množství informací, dostupných pouze na Internetu roste závratnou rychlostí, tyto informace se však velmi rychle mění a část materiálů po určité době nenávratně zaniká. Některé studie dokonce uvádějí, že průměrná životnost webových stránek je asi 100 dnů.

Hrozí tak reálné nebezpečí, že se mnoho dokumentů a informací nezachová pro budoucí generace.

Jedním z průkopníků na poli archivace webu je americká nezisková organizace Internet Archive, jejíž Internetový archiv sahá až do roku 1996. Ve spolupráci s dalšími institucemi vytváří co nejrozsáhlejší archiv světového webu. Takový záměr je však finančně velmi nákladný.

V Česku se tohoto záslužného úkolu ujalo už v roce 2000 Ministerstvo kultury České republiky potažmo Národní knihovna ČR. Ideálním cílem je archivovat vše, co kdy bylo zveřejněno na Internetu v rámci českých webů. To je však z technických i finančních důvodů nereálné. Také ne všechno, co se na Internetu objeví, má smysl uchovávat například kvůli výlučně reklamnímu charakteru některých zveřejněných informací.

V současné době ve WebArchivu najdete především vybrané digitální dokumenty volně dostupné prostřednictvím Internetu, publikace odborného, uměleckého a zpravodajsko-publicistického zaměření, periodika, monografie, konferenční příspěvky, výzkumné a jiné zprávy a také akademické práce.

Také obsah Právní linky je archivován Národní knihovnou České republiky

Sběr archivních kopií probíhá 6x ročně a stránky jsou ve WebArchivu uloženy v řadě časových verzí. Právní linka je katalogizována stejným způsobem jako například knižní publikace a zařazena do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny.

Tohoto kroku si velmi vážíme, neboť pro nás znamená, že naše internetové stránky jsou považovány za přínosný zdroj informací, který stojí za to uchovávat a stanou se tak součástí národního kulturního dědictví.