Postižení povodněmi budou moci zažádat stát o mimořádné dávky

Postižení povodněmi budou moci zažádat stát o mimořádné dávky

Ministerstvo práce na svých webových stránkách informuje, že ti, kterým vznikla v důsledku povodní škoda, budou moci požádat stát o mimořádnou dávku.

Mimořádnou dávku lze vyplatit při živelních pohromách, ekologických haváriích nebo požárech, a to až do výše patnáctinásobku životního minima, což nyní činí celkem 51 150 korun. O dávky budou poškozené osoby moci žádat na své pobočce úřadu práce.