Právo na protest pro Romy i proti nim

Právo na protest pro Romy i proti nim

Pamatuju doby, kdy se o romské problematice skoro vůbec nepsalo, byla téměř tabu. Existovali lidé, kterým Romové vadili, ale byla i řada takových, co dokázali ostatním vysvětlit, proč je kolektivní vina špatně a že není možné házet Romy do jednoho pytle.

Pak se objevily první hloučky extremistů organizovaných různě, tam u republikánů, onde u skinheadů… K diskusi ohledně chování Romů ve společnosti či zneužívání sociálních dávek příliš nepřispěli – byli radikální, to ano, ale to je tak všechno.

S rozšířením sociálních sítí se situace změnila. V diskuzích na webu pod články týkajícími se Romy to vypadá, jako bychom my všichni byli rasisti. Sítěmi kolují miliony vtipných či méně povedených důkazů o tom, jak Romové zneužívají nejen sociální dávky, ale vůbec celou společnost, nás všechny chudáky bílé, co na ně v potu tváře dnes a denně dřeme.

Pověstné jsou třeba ty složenky s romskými jmény a částkami okolo třiceti tisíc korun, co kolují po internetu – jako bychom my bílí byli v tomto jiní. Nevyužíváme snad výhod sociálního nebo jakéhokoliv našeho nastaveného systému?

Je dobře, že se teď protestuje proti i pro Romy, že se o problému začíná mluvit veřejně. Dobře pro obě strany konfliktu, který konfliktem bezesporu je. Jen ať se argumenty dostanou na povrch, z hospod a z internetu na ulici, k uším politiků a vůbec všech, kdož mají k věci co říci. K lidem, co Romy nemusí, ale i k těm, kdož věří, že ne všichni jsme rasisti.