Právo na rozvod aneb zkusit se má všechno

Právo na rozvod aneb zkusit se má všechno

V roce 2012 bylo v České republice rozvedeno 26 402 manželství, což bylo o 1,7 tisíce méně než v roce 2011. Takto nízký roční počet rozvodů byl naposledy zaznamenán koncem 70. let 20. století. Tolik citace z ročenky Českého statistického úřadu.

Co se to děje v české společnosti? Ze statistiky a analýzy dat je patrné, že zřejmě nenastupuje žádné klidnější období bez rozvodů – spíše jde o krátkodobý pokles způsobený nižším počtem sňatků v předcházejícím období.


Společnost pro úplnou rodinu (SPUR) tvrdí, že by mohlo jít konečně o první z kroků návratu populace ke šťastnějšímu žití, Organizace spokojených rozvedených (OSR) však kontruje, že jde jen o krátkodobý výkyv, že právo na spokojený rozvod a klidný život po něm zcela jistě zůstane i nadále v rukou všech obyvatel České republiky.


SPUR navrhuje, aby možnost rozvodu byla v budoucnu omezena, například tak, že by soudy rozvodová řízení odkládaly, že by tvrdily, že nemají čas, apod. OSR naopak tvrdí, že by stát měl omezit sňatky. Úřady by prostě nechaly mladé nadšence čekat, až trochu vyzrají.


Oběma návrhy se budou po volbách zabývat nově zvolení poslanci. Dá se očekávat, že se nezmění vůbec nic.