Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Koronavirus  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně důvodu vydědění

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně důvodu vydědění

Podle občanského zákoníku může zůstavitel vydědit potomka, jestliže v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku nebo trvale vede nezřízený život.

Nejvíce jednoznačným důvodem vydědění bylo dosud považováno odsouzení pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, a proto v tomto ohledu pravděpodobně neexistovalo příliš relevantní judikatury. Mělo se tak za to, že není důležité, jestli odsouzený svůj trest skutečně vykonal nebo se pak na něj v důsledku zahlazení hledělo jako na neodsouzeného. Nejvyšší soud však ve svém rozhodnutí pod spis. zn. 21 Cdo 1065/2011 ze dne 14. 3. 2013 dovodil, že jestliže bylo odsouzení pachatele trestného činu zahlazeno, nelze nadále potomka vydědit toliko právě z důvodu, že byl v minulosti odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online

 

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna

 

Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení

 

Oddlužení

Máte řadu dluhů, které nezvládáte splácet? Řešením pro Vás může být oddlužení.

Oddlužení

 

Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.