Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Koronavirus  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Aktuálně z práva

Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Od 1.1.2016 došlo ke změně právní úpravy v oblasti peněžitých sankcí pro případ prodlení nájemce s platbou nájemného nebo služeb. Pronajímatel může požadovat úrok z prodlení z dlužné částky.

Dle občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 byl nájemce bytu, který nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po splatnosti, povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení byla stanovena nařízením vlády a činila 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  

Poplatek z prodlení pro oblast placení za plnění spojená s užíváním bytů byl s účinností od 1.1.2014 nově upraven v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Podle tohoto zákona byl nájemce, který se dostal do prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu, které přesahuje pět dnů ode dne splatnosti, povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činila 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Na rozdíl od předchozí právní úpravy však poplatek z prodlení nedopadal na prodlení s platbou nájemného, ale pouze na prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu. Pro případ prodlení s úhradou nájemného mohl pronajímatel požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády.

S účinností od 1.1.2016 byl novelou zákona č. 67/2013 Sb. poplatek z prodlení zrušen. Při prodlení s platbou nájemného i úhrad za plnění spojených s užíváním bytu má pronajímatel právo požadovat zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády. Touto novelou tedy došlo ke sjednocení obou sankcí. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že na práva na zaplacení poplatku z prodlení vzniklá před 1.1.2016 se použije právní úprava účinná do 31.12.2015.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Družstevní, nájemní a vlastní bydlení aneb výhody a nevýhody

Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Zmrzlý nájemce

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online

 

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna

 

Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení

 

Oddlužení

Máte řadu dluhů, které nezvládáte splácet? Řešením pro Vás může být oddlužení.

Oddlužení

 

Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.