Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

Vykázat násilníka z domu mohou i šestnáctiletí

Domácí násilí je zcela jasný a srozumitelný pojem, přesto není v žádném právní předpise přímo definován. Za domácí násilí se obecně považuje stupňující se opakované násilí, které může mít různé projevy od týrání a zanedbávání dětí, až po nejčastější projev, což je fyzické, psychické násilí mezi manželi. Nemusí přitom jít jen o manžele, ale platí to i pro rozvedený pár, partnery, druha a družku či třeba násilnického potomka, který tyranizuje rodiče nebo prarodiče.

 

Vykázání násilníka je jen první krok

Oběť dlouhodobého a nekontrolovatelného domácího násilí má možnost obrátit se na policii s žádostí o vykázání útočníka. Podle občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) účinného od 1.1.2014 lze žádost o ochranu oběti domácího násilí podat také k soudu, a to i osobou, která žije ve společné domácnosti s agresorem a obětí a další společné bydlení je pro ni z důvodu domácího násilí nesnesitelné. K žádosti o ochranu oběti nepotřebuje navrhovatel souhlas napadené osoby a u soudu se dostává do pozice běžného účastníka řízení. Navíc daná osoba, která podá žádost na ochranu oběti domácího násilí nemusí být plnoletá, ale pro toto řízení postačuje k plné procesní způsobilosti (tj. způsobilosti samostatně vystupovat před soudem a činit právní jednání) dovršení 16 let věku.

 

Agresor nemůže domů až půl roku

Vykázání násilníka policií trvá po dobu 10 dní ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, doba vykázání se může jen prodloužit. Oběti násilí nebo jiné osoby žijící s nimi ve společné domácnosti mají možnost obrátit se také na soud, který může v rámci předběžného opatření na jejich návrh agresora vykázat na výrazně delší dobu, a to minimálně na měsíc, maximálně pak na půl roku. I po jejich uplynutí je možnost zákaz opakovaně prodloužit. Oběti podle ní i tou minimální měsíční lhůtou určenou soudem získávají dostatek času a především klidu řešit rozvod, děti a také majetkové záležitosti.

 

Pokud oběť umře, násilník nesmí dědit

Občanský zákoník řeší domácí násilí i v dědictví. Pokud probíhá v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství, který byl podán na zůstavitelův návrh v důsledku toho, že se manžel vůči zůstavitelovi dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je útočník vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.