Chceš mít pěkný důchod? Starej se!

Chceš mít pěkný důchod? Starej se!

Důchodová reforma je kvůli nestabilitě vládnoucí koalice nejspíše odsouzena ke krachu. Odborníci soudí, že zavádět něco, co vítěz příštích voleb zruší nebo zcela změní, nemá smysl. Dá se tedy očekávat, že reformovat se prozatím nebude.

Ovšem nedělat vůbec nic by také nebylo dobré. V současné době připadá na jednoho důchodce zhruba 1,7 pracujícího člověka. Za dvacet let by to mělo být jedna ku jedné - jednoho důchodce bude "živit" jeden pracující. To mě přivedlo na geniální myšlenku, která v podstatě bourá jakékoli další nesmyslné důchodové reformy.

Každý pracující člověk si v jistém časovém horizontu, řekněme do konce příštího roku, musí najít svého PPP, tedy Potenciálního Perspektivního Plátce. Kdo si ho nenajde, tomu bude státem přidělen, ovšem pak to bude nejspíše někdo z těch, které nikdo nebude chtít.

Rozumný člověk bude samozřejmě svého PPP hledat v rodině, nejlépe mezi svými potomky, na které bude dohlížet, směrovat je, vzdělávat tak, aby byli pokud možno profesně úspěšní a schopní starat se o svého dohližitele v důchodu nadstandardně.

Rámec PPP systému je tedy dán, zbývá ještě doladit některé podrobnosti, například jak se PPP dozví, že je PPP, komu bude platit a o koho se starat. Metoda "a mám tě!" nepřichází v úvahu, bude nejspíše nutné nějak lapení PPP administrativně doladit. PPP by v podstatě mohl být rád, že je PPP a má někoho, kdo se o něj bude starat, než se bude starat PPP o toho druhého...

PPP se bude muset chovat zodpovědně, pracovat na svém profesním růstu, vyvarovat se alkoholu a vůbec rizikového chování - v opačném případě jej dohližitel může popohnat k soudu a nuceným pracím. PPP bude ovšem sám chtít mít solidního dohližitele, protože pokud se jej dohližitel administrativně zřekne, čeká na PPP trest v podobě přidělení zvláště náročného dohližitele, který bude v důchodu vyžadovat nadstandardní podmínky, tedy například podporování života v luxusním domově důchodců, několik cest kolem světa a podobně. Pokud to PPP nezvládne, čekají jej nucené práce - nejčastěji právě v domově důchodců...

Aby to nevypadalo, že úloha PPP v novém důchodovém systému je spíše pasivní, je pro něj připraveno několik motivačních kroků. Pokud bude mít ve svém profesním i soukromém životě mimořádné výsledky (plat na úrovni minimálně trojnásobku průměrné mzdy, jen jedno dítě a žádnou hypotéku) může se při odvádění vysokých částek na účet dohližitele dočkat předčasného splacení nároků dohližitele a bude mu ještě za profesního života status PPP na Pražském hradě slavnostě odebrán. Bude tedy svobodným občanem a to je přece lákavá představa.

Tento text kromě vás, vážení čtenáři, čtou již také odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí - reakce jsou zatím velmi příznivé. Máte již vyhlédnutého svého PPP?