Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Aktuálně z práva

Nový občanský zákoník: konkrétní změny v nájemním bydlení

Nový občanský zákoník: konkrétní změny v nájemním bydlení

Dlouho očekávaný nový občanský zákoník, který vstoupí v platnost v roce 2014, přináší řadu změn v oblasti nájmů. Zákoník bude výhodnější pro pronajímatele,tak i pro nájemce.

Uzavření nájemní smlouvy bude jednodušší

Zlepšení vzájemných vztahů mezi nájemci a pronajímateli by měla přinést možnost jednodušších nájemních smluv. U nově uzavíraných nájemních smluv bude stačit pár základních údajů. Tedy, kdo je pronajímatel a kdo nájemce. Nové nájemní smlouvy už nemusí obsahovat ani výši nájemného.

Dnes má nájemní smlouva jasná specifika. Musí přesně určit pronajímaný byt včetně veškerého příslušenství a rozsah jeho užívání, výši nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu. Bez těchto podmínek může být smlouva neplatná.

Důležité je, že nová úprava se vztahuje i na nájmy bytů a nemovitostí, které byly sjednány před 1. lednem 2014.

V bytě můžete chovat zvíře či podnikat i přes nesouhlas majitele

Nájemce může od ledna v bytě chovat zvíře i přes nesouhlas majitele. Jedinou podmínkou je, že nesmí způsobit pronajímateli či ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. Další  výhodou je také možnost v bytě pracovat či podnikat, aniž by s tím majitel bytu souhlasil.

Lepší ochrana nájemce

Nájemce se bude moci sám domáhat ochrany vůči tomu, kdo ho ruší v jeho nájemním právu. Dnes tuto ochranu může zajistit pouze pronajímatel. Pokud vás například vytopí soused, můžete po něm chtít opravu či kompenzaci i jako nájemce, a nemusíte už čekat, až to zařídí majitel bytu. Tato změna například značně urychlí řešení situace, kdy vlastník bytu žije v zahraničí.

Významnou změnou pro nájemce je možnost pronajmout část bytu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele. Podmínkou ovšem je, že v bytě sám trvale bydlí a že tuto změnu majiteli nahlásí.

Zvýhodnění pronajímatele

Zákoník ale posiluje i práva majitele nemovitosti. Nově může vypovědět smlouvu i bez výpovědní lhůty. A to v případě, kdy nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Tedy pokud například neplatí nájemné či za služby více než tři měsíce nebo byt závažně poškodí. Na rozdíl od současné úpravy však už k výpovědi nepotřebuje rozhodnutí soudu a nemusí nájemci nabídnout adekvátní bytovou náhradu. Nájemce musí byt vyklidit nejpozději do jednoho měsíce po doručení výpovědi. Tyto změny se však nevztahují na družstevní byty.

Jako kauci může vlastník bytu nově požadovat až šestinásobek měsíčního nájemného. To je oproti dnešním třem měsícům výrazný rozdíl.    Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Zmrzlý nájemce

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.